การทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็ม Soi...


การทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็ม Soil Cement Column


 การทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็ม โดย Seismic Test (Low Strain Pile Integrity Test) สามารถทำการทดสอบได้ทั้งเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงและเสาเข็มเจาะหล่อในที่ เป็นการประเมินและตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเสาเข็มในเบื้องต้น สำหรับรายละเอียดดูได้เพิ่มเติมตามลิงค์นี้  LINK

         อย่างไรก็ตาม เราสามารถนำการทดสอบด้วยวิธีนี้มาประยุกต์ใช้กับเสาเข็มประเภทอื่น เช่น Soil Cement Column หรือเข็มดินซีเมนต์ ซึ่งคือการผสมปูนซีเมนต์กับดินเดิมซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธีคือ การผสมระบบแห้ง (Dry Process) และการผสมระบบเปี ยก (Wet Process) โดยทั้ง 2 วิธีนี้ จะมีข้อแตกต่างกันเฉพาะสถานะของปูนซีเมนต์ที่ถูกลำเลียงลงไปผสมกับดิน สำหรับการผสมระบบแห้งจะใช้ปูนซีเมนต์ผสมกับดินเดิมโดยตรง ส่วนการผสมระบบเปี ยกจะใช้ปูนซีเมนต์ผสมน้ำแล้วจึงฉีดเข้าผสมกับดินเดิมจึงทำให้แต่ละวิธีมีข้อดี ข้อเสียที่แตกต่างกันดังนี้

วิธีการผสมแบบแห้ง (Dry Process)

ข้อดี
1. ในกรณีที่ใช้ปริมาณปูนซีเมนต์เท่ากัน กำลังของเสาเข็มระบบแห้งจะสูงกว่าเพราะไม่มีการเติมน้ำในระหว่างการผสมทำให้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ต่ำ หรือในกรณีที่กำลังของเสาเข็มดินซีเมนต์เท่ากันวิธีการผสมแบบแห้งจะใช้ปูนซีเมนต์น้อยกว่าวิธีผสมเปียก โดยแบบผสมแห้งจะใช้ปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 150 กก.ต่อ ลบ.ม. ขณะที่แบบผสมเปียกจะใช้ปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 175 กก.ต่อ ลบ.ม.
2. ไม่จำเป็นต้องจัดหาน้ำในการผสม และเหมาะสำหรับชั้นดินเหนียวที่มีเนื้อสม่ำเสมอและมีความชื้นในดินสูงกว่า 60 – 70% ตลอดทั้งชั้นดิน
3. ในสภาพหน้างานปกติเครื่องจักรจะทำงานได้ในอัตราที่เร็วกว่าวิธีการผสมเปียก (สำหรับเสาเข็มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. ความยาว 16 เมตร ระบบผสมแห้งจะก่อสร้างได้ที่ความเร็วประมาณ 6 ต้นต่อชั่วโมง ขณะที่ระบบผสมเปียกจะก่อสร้างได้ที่ความเร็วประมาณ 3 ต้นต่อชั่วโมง)
4. พื้นที่ก่อสร้างสะอาดกว่าเนื่องจากไม่มีเศษน้ำปูนหลงเหลือบริเวณปากหลุมเจาะ

ข้อเสีย
1. การกวนผสมผงซีเมนต์ให้เข้ากับเนื้อดินทำให้ได้ยากกว่าซึ่งอาจส่งผลต่อความสม่ำเสมอของเสาเข็ม
2. การควบคุมปริมาณน้ำต่อซีเมนต์ให้คงที่ทำได้ยากกว่า ซึ่งอาจส่งผลต่อกำลังของเสาเข็ม
3. เหมาะสมเฉพาะกับการก่อสร้างพื้นที่ที่มีปริมาณความชื้นในดินสูง

วิธีการผสมแบบเปียก (Wet Process)

ข้อดี
1. การกวนผสมให้ดินเข้ากับสารผสมทำได้ง่ายกว่าวิธีผสมแห้ง จึงทำให้เนื้อดินผสมซีเมนต์ที่ได้มีความสม่ำเสมอกว่า
2. การควบคุมคุณภาพทำได้ง่ายกว่าการผสมแห้ง เพราะสามารถกำหนดอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ได้คงที่
3. สามารถใช้ผสมได้กับดินทุกชนิดโดยต้องปรับ***ส่วนผสม และขบวนการกวนผสมให้เหมาะสมกับดินแต่ละชนิด

ข้อเสีย
1. ในกรณีที่ใช้ปริมาณปูนซีเมนต์เท่ากันจะมีกำลังต่ำกว่าระบบแห้ง เนื่องจากมีการเพิ่มน้ำให้เนื้อดินทำให้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์สูง แต่ที่กำลังของเสาเข็มเดียวกันจะใช้ปูนซีเมนต์มากกว่าวิธีผสมแห้ง
2. โดยทั่วไปแล้วจะมีอัตราการก่อสร้างช้ากว่าวิธีการผสมแห้ง
3. โดยปกติ พื้นที่ก่อสร้างจะสกปรกกว่าเนื่องจากจะมีเศษน้ำปูนบริเวณปากหลุมเจาะโดยเฉพาะ Wet Process ที่ใช้ระบบ High Pressure ส่วนระบบ Low Pressure จะมีปัญหานี้น้อยกว่า

          สำหรับการทดสอบนั้น ผลที่ได้จะมีควาคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูง แต่ก็พอประมาณความสมบูรณ์ และความยาวโดยประมาณได้

ทดสอบเข็ม Seismic Test ทดสอบเข็ม Seismic Test
ทดสอบเข็ม Seismic Test ทดสอบเข็ม Seismic Test ทดสอบเข็ม Seismic Test ทดสอบเข็ม Seismic Test
ทดสอบเข็ม Seismic Test
ทดสอบเข็ม Seismic Test
Soil Test
ภาพตัวอย่างการตรวจสอบความสมบูรณ์และความยาวเสาเข็มด้วย Seismic Test
 ผู้ตั้งกระทู้ NSPLUS กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2017-10-03 08:22:30


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.