การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี Seismic Test
dot
dot
LINK
dot
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
bulletวิศวกรรมสถาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletโยธาธิการและผังเมือง
bulletส่งเสริมความปลอดภัย


เพิ่มเพื่อน


การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี Seismic Test

การทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็มด้วยวิธี Seismic Test ควรศึกษาข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามโดยตรงได้ที่ T.085-114-3733

การทดสอบเข็ม Seismic Test เครื่องมือทดสอบเข็ม Pile Echo Tester (PET) ขอราคาทดสอบเข็ม Seismic Test Quotation
มาตรฐาน ASTM D5882-07 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ.1551-51 ผลงานทดสอบเข็ม Reference

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทดสอบเข็ม

ทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็ม Seismic Test
ขอราคาทดสอบเข็ม Seismic Test
เครื่องมือทดสอบเข็ม Seismic Test PET
มาตราฐาน ASTMD 5882-07
มาตรฐาน มยผ.1551-51Copyright © 2010 All Rights Reserved.