ตรวจสอบตำแหน่งเหล็กเสริม Ferro Scan
dot
dot
LINK
dot
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
bulletวิศวกรรมสถาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletโยธาธิการและผังเมือง
bulletส่งเสริมความปลอดภัย


เพิ่มเพื่อน


ตรวจสอบตำแหน่งเหล็กเสริม Ferro Scan

วิธีตรวจสอบหาตำแหน่งเหล็กเสริมในคอนกรีต (Cover Meter/Ferro Scan)

 การตรวจสอบหาตำแหน่งเหล็กเสริม ในคอนกรีตด้วย Ferro Scan เป็นการตรวจสอบ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการทดสอบแบบไม่ทำลายวิธีหนึ่ง ก่อนทำการเจาะคอนกรีต จะต้องทำการตรวจสอบหาตำแหน่งของเหล็กเสริมในครงสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงเหล็กในการเจาะ โดยใช้เครื่องมือแสกนเหล็ก FERRO SCAN ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจสอบหาตำแหน่งเหล็กเสริมในคอนกรีต โดยเครื่อง FERRO SCAN จะถูกนำไปวางแนบชิดกับผิวคอนกรีต แล้วใช้การเหนี่ยวนำไฟฟ้าก่อให้เกิดสนามแม่เหล็ก  สนามแม่เหล็กจะเกิดการเปลี่ยนแปลง  ทำให้เราสามารถระบุตำแหน่งของเหล็กเสริมในคอนกรีตได้

จุดประสงค์ของเครื่องมือนี้เพื่อ

- ตรวจสอบตำแหน่งเหล็กเสริมในโครงสร้าง

- ดูแนวเหล็กเสริมในโครงสร้าง

- ป้องกันการเจาะสกัดโดยเหล็กเสริมในโครงสร้าง

- หาระยะหุ้มคอนกรีตของเหล็กเสริมในโครงสร้าง


เครื่องมือตรวจสอบตำแหน่งเหล็กเสริม Ferro Scan  เครื่องมือสแกนเหล็กเสริม Ferro Scan
ภาพตัวอย่างเครื่องมือในการตรวจสอบตำแหน่งเหล็กเสริม FERRO SCAN
ตรวจสอบตำแหน่งเหล็กเสริม Ferro Scan ตรวจสอบตำแหน่งเหล็กเสริม Ferro Scan 
ตรวจสอบตำแหน่งเหล็กเสริม Ferro Scan ตรวจสอบตำแหน่งเหล็กเสริม Ferro Scan
ภาพตัวอย่างการตรวจสอบตำหน่งเหล็กเสริมด้วย Ferro Scan
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดตรวจสอบโครงสร้าง (ดูทั้งหมด)

แนวทางการตรวจสอบโครงสร้าง
เกร็ดความรู้
ตรวจสอบเหล็กเสริม ลวดอัดแรง GPR
ตรวจสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเสริม Hardness Test
ระยะหุ้มคอนกรีต Concrete Covering
การทดสอบกำลังรับแรงอัดประลัยคอนกรีตโดยวิธีทำลาย
Load Test ทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุก
การทดสอบคุณภาพคอนกรีตด้วย Ultrasonic Pulse Velocity
รับทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ด้วยค้อนกระแทก smidth hammer
งานตรวจสอบสภาพการรับน้ำหนักโครงสร้าง เสา คาน พืื้นของอาคารด้้วยวิธี Load Test
ผลงานตรวจสอบโครงสร้างCopyright © 2010 All Rights Reserved.