ใบเสนอราคาตรวจสอบอาคาร
dot
dot
LINK
dot
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
bulletวิศวกรรมสถาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletโยธาธิการและผังเมือง
bulletส่งเสริมความปลอดภัย


เพิ่มเพื่อน


ใบเสนอราคาตรวจสอบอาคาร article
ขอใบเสนอราคา/Quotation Request
หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มและต้องการทราบราคาค่าบริการตรวจสอบ(เบื้องต้น) กรุณากรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ ทางทีมงานเราจะติดต่อท่านและส่งใบเสนอราคา พร้อมรายละเอียดประกอบการตัดสินใจไปยังท่าน โดยเร็วที่สุด

ชื่อผู้ติดต่อ :
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
อีเมล์ :
ชื่ออาคาร/บริษัท :
ที่อยู่ :
ประเภทอาคารควบคุม : อาคารสูง (สูงเกิน 23 ม.)
ประเภทอาคารควบคุม : อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (พื้นที่เกิน 10,000 ตร.ม.)
ประเภทอาคารควบคุม : อาคารชุมนุมคน (ชุมนุมคนเกิน 500 คนหรือพื้นที่เกิน 1,000 ตร.ม.)
ประเภทอาคารควบคุม : โรงมหรสพ (เพื่อใช้แสดงรื่นเริง เป็กปกติธุระ)
ประเภทอาคารควบคุม : โรงแรม (จำนวนห้องพักเกิน 80 ห้อง)
ประเภทอาคารควบคุม : อาคารชุด (พื้นที่ไม่เกิน 5,000 ตร.ม.)
ประเภทอาคารควบคุม : อาคารชุด (พื้นที่เกิน 5,000 ตร.ม.)
ประเภทอาคารควบคุม : สถานบริการ (สถานบริการที่มีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)
ประเภทอาคารควบคุม : อาคารโรงงาน (สูงเกิน 1 ชั้นและมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม.)
ประเภทอาคารควบคุม : ป้าย (สูงเกิน 15 ม. หรือพื้นที่เกิน 50 ตร.ม.)
ประเภทอาคารควบคุม : ป้าย (ติดหรือตั้งบนอาคาร พื้นที่เกิน 25 ตร.ม.)
ประเภทการของตรวจสอบ :
แบบแปลนที่ใช้ตรวจสอบ : มี แบบแปลนอาคารเดิม
ไม่มี แบบแปลนอาคารเดิม
ใบอนุญาตก่อสร้าง/เปิดใช้ : ใบ อ.1
ใบ อ.6
อื่นๆ
จำนวนชั้น :
พื้นที่ใช้สอยในอาคารรวม (ตร.ม.) :
พื้นที่จอดรถในอาคารรวม (ตร.ม.) :
รายละเอียดอื่นๆ :ตรวจสอบอาคาร (ดูทั้งหมด)

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร "ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า" ได้ที่นี่
ตรวจสอบอาคารเพื่อใช้งานอย่างปลอดภัย.
เจ้าของอาคารควรทราบ
คำแนะนำการตรวจสอบความปลอดภัยบันไดเลื่อน
เกร็ดความรู้
Inspector name list
การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง
ผลงานตรวจสอบอาคาร
ความรู้เบื้องต้นเพื่อพ้นอัคคีภัย
ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในอาคาร
สายดินและหลักดิน
ทำไมต้องมีการตรวจสอบอาคาร
คู่มือมาตรฐานการออกแบบ การสร้าง การติดตั้ง การใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาถังเก็บสารเคมีอันตราย (Storage tank)
คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอาคาร
รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร
ประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
อัตราค่าบริการ
BrochureCopyright © 2010 All Rights Reserved.