NSPLUS_About Us
dot
bulletติดต่อ LINE
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
SERVICES
dot
ตรวจบ้าน ตรวจคอนโด Home Inspection
ตรวจโครงสร้าง Structural Inspection
ซ่อมแซมโครงสร้าง Structural Repair
Underpinning เสริมฐานราก แก้ไขอาคารทรุด ยกอาคาร ดีดอาคาร
dot
LINK
dot
bulletวิศวกรรมสถาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletโยธาธิการและผังเมือง
bulletส่งเสริมความปลอดภัย


เพิ่มเพื่อน


ABOUT US

วิสัยทัศน์ (Vision) 
            ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานอาคารและเพิ่มมูลค่าของอาคารในระยะยาว รวมทั้งให้ความรู้ต่างๆ สำหรับเจ้าของอาคาร ผู้ใช้อาคาร ผู้ดูแลอาคาร และผู้ตรวจสอบด้วยกันเอง เพื่อลดหรือบรรเทาการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน

 

พันธกิจ (Mission) 

           พัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ให้มีความรู้ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน และ หลักการที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพสูงสุด 

ผู้บริหาร บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

นายณัฐวุฒิ สมิทธิ์เบญจพล

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี

- หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต ภาควิชาโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรโยธา (สย.9061)

- อาจารย์พิเศษ EBM ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

- กรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (BSA)

- คณะอนุกรรมการกำกับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร

- คณะทำงานแก้ปัญหาอาคาร สภาวิศวกร

 

 

 ลงนิตยสาร Builder News ปีที่ 7
ฉบับที่ 181 ปักษ์หลัง เดือน กันยายน 2554 

ลงเว็ปไซ www.buildernews.in.th  
เอ็น.เอส.พลัสฯ แนะข้อสำคัญ
ในการตรวจสอบบ้านก่อนมอบโอน


 

 

         บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 โดยทีมวิศวกรรุ่นใหม่ เพื่อรองรับความต้องการในการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยกำหนดให้ดำเนินการตรวจสอบครั้งแรกในปี 2551 จากการตรวจสอบครั้งแรกที่ผ่านมา ทาง บริษัทฯ เล็งเห็นว่าเจ้าของอาคารมีทางเลือกน้อยมากในการจัดหาผู้ตรวจสอบอาคารซึ่งขณะนั้นมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงทำการเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้น ทั้งในเรื่องของราคาการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสมและการตรวจสอบที่ไม่มีคุณภาพ ทางเราจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานอาคารและเพิ่มมูลค่าของอาคารในระยะยาว รวมทั้งให้ความรู้ต่างๆ สำหรับเจ้าของอาคาร ผู้ใช้อาคาร ผู้ดูแลอาคาร และผู้ตรวจสอบด้วยกันเอง เพื่อลดหรือบรรเทาการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็น VISION ของบริษัทฯ
 
        ต่อมาทางบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงเริ่มให้บริการงานตรวจบ้าน ทั้งตรวจบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้า บ้านแฝด คอนโดมิเนียม จุดประสงค์หลักคือต้องการให้ผู้ซื้อบ้านที่ไม่มีความรู้มีความอุ่นใจในการซื้อบ้านที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหากวนใจ มีปัญหาเรื่องระบบน้ำรั่ว ระบบไฟฟ้าดับ โครงสร้างทรุดตัว ร้าว  เราบริษัทตรวจบ้าน จึงพร้อมเสนอตัวให้บริการงานตรวจบ้าน และเรายังให้บริการงานตรวจสอบบ้านมือสอง ตรวจบ้านที่มีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ด้วยหลักการทางวิศวกรรม  ตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้างบ้าน และอื่นๆอีกมากมาย
 

        บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ทำการจดทะเบียนประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลกับสภาวิศวกร ตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๕๓๒/๕๑ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคลกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามใบอนุญาตเลขที่ น.๐๑๕๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551

      

 


 N.S.PLUS ENGINEERING ตรวจสอบโครงสร้าง ซ่อมแซมโครงสร้าง   ตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบโครงสร้าง ตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.