ReadyPlanet.com
dot
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
การตรวจสอบอาคาร
dot
bulletวัตถุประสงค์
bulletอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bulletรายละเอียดการตรวจสอบ
bulletผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletหน้าที่เจ้าของอาคาร
bulletหน้าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
bulletบทกำหนดโทษ
bulletกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
dot
LINK
dot
bulletวิศวกรรมสถาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletโยธาธิการและผังเมือง
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletกองตรวจความปลอดภัย
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
dot
PARTNER
dot
bulletKST Travel Thailand
bulletบริษัทเสริมเข็ม ดีดอาคาร
dot
LINK EXCHANGE
dot
ABOUT US

 

บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 โดยทีมวิศวกรรุ่นใหม่ เพื่อรองรับความต้องการในการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยกำหนดให้ดำเนินการตรวจสอบครั้งแรกในปี 2551 จากการตรวจสอบครั้งแรกที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่าเจ้าของอาคารมีทางเลือกน้อยมากในการจัดหาผู้ตรวจสอบอาคารซึ่งขณะนั้นมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงทำการเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้น ทั้งในเรื่องของราคาการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสมและการตรวจสอบที่ไม่มีคุณภาพ ทางเราจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานอาคารและเพิ่มมูลค่าของอาคารในระยะยาว รวมทั้งให้ความรู้ต่างๆ สำหรับเจ้าของอาคาร ผู้ใช้อาคาร ผู้ดูแลอาคาร และผู้ตรวจสอบด้วยกันเอง เพื่อลดหรือบรรเทาการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็น VISION ของบริษัทฯ
 
ต่อมาทางบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงเริ่มให้บริการงานตรวจบ้าน ทั้งตรวจบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้า บ้านแฝด คอนโดมิเนียม จุดประสงค์หลักคือต้องการให้ผู้ซื้อบ้านที่ไม่มีความรู้มีความอุ่นใจในการซื้อบ้านที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหากวนใจ มีปัญหาเรื่องระบบน้ำรั่ว ระบบไฟฟ้าดับ โครงสร้างทรุดตัว ร้าว  เราบริษัทตรวจบ้าน จึงพร้อมเสนอตัวให้บริการงานตรวจบ้าน และเรายังให้บริการงานตรวจสอบบ้านมือสอง ตรวจบ้านที่มีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ด้วยหลักการทางวิศวกรรม  ตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้างบ้าน และอื่นๆอีกมากมาย
 

บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ทำการจดทะเบียนประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลกับสภาวิศวกร ตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๕๓๒/๕๑ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคลกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามใบอนุญาตเลขที่ น.๐๑๕๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551

    

 


บุคลากรของ บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบไปด้วยนายณัฐวุฒิ สมิทธิ์เบญจพล

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี

- หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต ภาควิชาโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรโยธา (สย.9061)


นายธนกฤต ตั้งกงพานิชย์

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนิว เซาท์ เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย

- หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต ภาควิชาโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรโยธา (ภย.36576)


นายเกียรติศักดิ์ นิลนิยม

- หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต ภาควิชาโยธา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรโยธา (ภย.58839)


นางสาวหทัยรัตน์ ชนะสัตย์

- หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต ภาควิชาโยธา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรโยธา (ภย.58996)


 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
55/82 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซ. 87 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 Tel.08-5114-3733 , 081-938-6116 E-mail: infos.nsplus@gmail.com