dot
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
SERVICES
dot
ตรวจบ้าน ตรวจคอนโด Home Inspection
ตรวจโครงสร้าง Structural Inspection
ซ่อมแซมโครงสร้าง Structural Repair
Underpinning เสริมฐานราก แก้ไขอาคารทรุด ยกอาคาร ดีดอาคาร
dot
LINK
dot
bulletวิศวกรรมสถาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletโยธาธิการและผังเมือง
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletกองตรวจความปลอดภัย
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
Construction Supervision

 

1.      ศึกษาความเป็นไปได้โครงการ

2.      งานออกแบบ

3.   งานจัดเตรียมงานก่อสร้าง------จัดทำราคากลาง-------จัดหาผู้รับเหมา, ทำเอกสาร bidding ประกวดราคา-------ทำสัญญาจ้าง------ขออนุญาตก่อสร้าง

4.     บริหารงานก่อสร้างประกอบด้วย

- ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
- เป็นที่ปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง
- เร่งรัดและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดเพื่อให้งานเสร็จทันเวลา
- ตรวจสอบความคืบหน้าของงานเพื่อพิจารณางวดการจ่ายเงิน
- บริหารงบประมาณของโครงการให้คุ้มค่าที่สุด (Budget Optimize)
- ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ที่ผู้รับเหมานำมาใช้ในงานเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในแบบ 
- เป็นตัวแทนเจ้าของงานในการประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง
- จัดการประชุมและเป็นผู้ประสานงานการประชุม รวมทั้งบันทึกผลการประชุม
- ตรวจสอบความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ทั้งผู้ทำงาน และบุคคลภายนอก
- จัดทำรายงานความคืบหน้างานเพื่อให้เจ้าของโครงการได้รับทราบรายละเอียดและสรุปสถานะความคืบหน้าของานก่อสร้างชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
Other Reference ผลงานอื่นๆ
Structural Inspection Reference ผลงานตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้าง
Structural Repair Reference ผลงานซ่อมแซมโครงสร้าง
Building inspection References ผลงานตรวจสอบอาคาร
Building Inspection
Home Inspection References ผลงานตรวจสอบบ้าน
ผลงานตรวจสอบทาวน์เฮ้าส์
ผลงานตรวจสอบบ้านเดี่ยว
ผลงานตรวจสอบคอนโด
ความรู้เรื่องถังดักไขมัน (Grease Tank)
ท่อระบายน้ำอ้างล้างจานตัน
การดูแลรักษาถังเก็บน้ำ
อัตราค่าบริการตรวจสอบอาคาร ประเภท ป้าย
อัตราค่าบริการตรวจสอบอาคาร ประเภท สถานบริการ โรงมหรสพ อาคารชุมนุมคน
อัตราค่าบริการตรวจสอบอาคาร ประเภท อาคารอยู่อาศัยรวม
อัตราค่าบริการตรวจสอบอาคาร ประเภท อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โรงแรม โรงงาน
เอ็น.เอส.พลัสฯ แนะข้อสำคัญในการตรวจสอบบ้านก่อนมอบโอน
ขอใบเสนอราคางานบริการต่างๆ
สมัครงาน
ตัวอย่างรายงานการตรวจสอบบ้านก่อนโอน
โปรโมชั่น!!!สำหรับตรวจสอบบ้านหลังน้ำท่วม (โดยเน้นเฉพาะระบบไฟฟ้า ประปา สุขภิบาล และโครงสร้าง)
อันตรายจากการต่อสายไฟและสายศูนย์สลับตำแหน่ง
การใช้อาคารอย่างไรให้ปลอดภัย
News Building
ลูกบิดที่ติดตั้งในห้องนอนตามภา​พ ติดตั้งผิดประเภท
แผ่นสะท้อนความร้อน VS ฉนวนกันความร้อน
รายละเอียดในรายงานผลการตรวจสอบอาคารฯ กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา
รอยร้าวตามวงกบ ประตูหน้าต่าง อันตรายหรือไม่..?
การต่อสาย L และ N สลับตำแหน่ง
เมื่อเจ้าของอาคารไมได้ใบ ร.1 เจ้าของและผู้ตรวจสอบอาคารต้องทำอย่างไร..!
Design & Take off Bill of Quantity (BOQ)
แลกลิงค์Copyright © 2010 All Rights Reserved.