ข้อมูลที่ควรทราบหลังรับโอนบ้าน รับมอบบ้าน
dot
dot
LINK
dot
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
bulletวิศวกรรมสถาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletโยธาธิการและผังเมือง
bulletส่งเสริมความปลอดภัย


เพิ่มเพื่อน


ข้อมูลที่ควรทราบหลังรับโอนบ้าน รับมอบบ้าน

ข้อมูลที่ควรทราบภายหลังรับมอบบ้านแล้ว

*    การประกันบ้าน
ระยะเวลาประกันผลงาน 1 ปี  ในการซ่อมแซมบ้าน นับจากวันรับมอบบ้าน  ครอบคลุมดังนี้

-         งานโครงสร้าง

-         การแตกร้าว

-         การรั่วซึมหลังคา

-         งานระบบประปา  ท่อน้ำดี  น้ำเสีย  การรั่ว  การแตกเสียหาย

-         งานไฟฟ้าช๊อต

(รายการดังกล่าวข้างต้น  ทางโครงการหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัทรับสร้างบ้านต่างๆ   จะไม่รับผิดชอบในกาณีที่ลูกค้าได้ต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง  หากเกิดจากสาเหตุดังกล่าว  การประกันรายการนั้นๆเป็นอันสิ้นสุดลง

*   เอกสารที่ท่านควรขอจากโครงการหรือบริษัทรับสร้างบ้านภายหลังรับมอบบ้านแล้ว

1.        คู่มือบ้าน

2.        เอกสารกำจัดปลวกพร้อมใบรับประกัน  (โดยปกติจะรับประกัน 1-3 ปี)

3.        เอกสารรับประกันบ้าน  โดยปกติจะรับประกันบ้าน 1 ปี    รับประกันโครงสร้าง 5 ปี

4.        เอกสารรับประกันหลังคา

5.        เอกสารรับประกันถังบำบัดน้ำเสีย

6.        เอกสารรับประกันพื้นไม้ลามิเนต  (ปกติรับประกันรอย 10 ปี)

7.        เอกสารรับประกันตู้เมนไฟฟ้า  และไฟฉุกเฉิน

8.        เอกสารรับประกันเครื่องปรับอากาศ

9.        เอกสารรับประกันปั๊มน้ำ

*    ข้อแนะนำอื่นๆที่ควรทราบ

1.        ขอแบบแปลนบ้าน , โครงสร้าง, แบบแปลนน้ำ และไฟฟ้าเก็บไว้  เพื่อประโยชน์ในการซ่อมแซมหรือต่อเติมงานในอนาคต

2.        ควรขอกระเบื้องทางโครงการเก็บไว้อย่างละ 5-6 แผ่นไว้ในกรณีเกิดความเสียหาย  เนื่องจากกระเบื้องแต่ละล็อต  สีของกระเบื้องจะไม่เหมือนกัน ทำให้ยากที่จะหาสีกระเบื้องให้เหมือนของเดิมได้

3.        ควรขอเบอร์สี  ยี่ห้อสีทั้งสีภายนอกและสีภายใน  ไว้ในกรณีที่ต้องการทาสีใหม่หรือซ่อมแซมสีบางส่วนในภายหลัง  สีที่เราซ่อมจะได้ไม่เพี้ยนไปจากเดิมมากนัก          

4.        ลูกค้าควรสงวนสิทธิ์ การแจ้งซ่อมบ้านก่อนหมดประกันบ้าน  ดังนั้นก่อนหมดประกันบ้านควรรีบดำเนินการตรวจสอบรายการที่เสียหาย  เพราะถ้าแจ้งหลังหมดประกันบ้านแล้ว  ทางโครงการจะสามารถอ้างได้ว่าหมดประกันบ้านแล้วนั่นเอง

พอได้เป็นไอเดียน่ะครับ.....^^ ดาวโหลดไฟล์ได้ที่นี่ครับ..
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดตรวจบ้าน คอนโด (Home and Condo Inspection)
Copyright © 2010 All Rights Reserved.