แนวทางการตรวจสอบโครงสร้าง
dot
dot
LINK
dot
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
bulletวิศวกรรมสถาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletโยธาธิการและผังเมือง
bulletส่งเสริมความปลอดภัย


เพิ่มเพื่อน


แนวทางการตรวจสอบโครงสร้าง
           วิธีการตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคาร (BUILDING ASSESSMENT) เป็นการตรวจสอบสภาพโครงสร้างที่บกพร่อง เช่นโครงสร้างเสียหายจากการทรุดตัว ไฟไหม้ การเสื่อมสภาพของวัสดุ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน เพิ่มน้ำหนักบรรทุกเป็นต้น เพื่อตรวจดูว่าโครงสร้างจะยังคงมีความสามารถในการใช้งานได้หรือไม่  โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. การตรวจสอบสภาพทางกายภาพ (Geometry Assessment)

    1.1 การตรวจสอบโครงสร้างอาคารเบื้องต้นด้วยสายตา (Visual Inspection)
    1.2 การตรวจหารอยแตกร้าวของโครงสร้างอาคารที่มองเห็น (Visual Cracks)
    1.3 การตรวจวัดค่าระเบียนการทรุดตัวของอาคาร (Leveling Survey)
 
2. การตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารในเชิงลึก (Details Structural Inspection)
 
    2.1 การเจาะสำรวจสภาพชั้นดินบริเวณโครงการ (Soil Boring)
    2.2 การขุดตรวจสอบฐานราก ( Foundation Inspection)
    2.3 การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic Test)
    2.4 การตรวจสอบกำลังอัดของคอนกรีต (Compressive Strength)
    2.5 การตรวจสอบการแทรกซึมของปฏิกริยาคาร์บอเนชั่น (Carbonation Test)
    2.6 การตรวจสอบตำแหน่งของเหล็กเสริมโครงสร้างด้วย FerroScan (Rebar Location Test)
    2.7 การทดสอบประเมินค่าความแข็งของผิวเหล็กเสริม (Hardness Test)
    2.8 การทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างในสถานที่จริง (Load Test)
    2.9 การตรวจสอบแนวดิ่ง ระดับและสภาพการทรุดตัวของอาคาร (Vertical Settlement and Elevation Survey)
   2.10 การวิเคราะห์กำลังรับน้ำหนักของโครงสร้างทางทฤษฎี (Structural Analysis)


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดตรวจสอบโครงสร้าง (ดูทั้งหมด)

เกร็ดความรู้
ตรวจสอบเหล็กเสริม ลวดอัดแรง GPR
ตรวจสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเสริม Hardness Test
ระยะหุ้มคอนกรีต Concrete Covering
ตรวจสอบตำแหน่งเหล็กเสริม Ferro Scan
การทดสอบกำลังรับแรงอัดประลัยคอนกรีตโดยวิธีทำลาย
Load Test ทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุก
การทดสอบคุณภาพคอนกรีตด้วย Ultrasonic Pulse Velocity
รับทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ด้วยค้อนกระแทก smidth hammer
งานตรวจสอบสภาพการรับน้ำหนักโครงสร้าง เสา คาน พืื้นของอาคารด้้วยวิธี Load Test
ผลงานตรวจสอบโครงสร้างCopyright © 2010 All Rights Reserved.