ผลงานซ่อมแซมโครงสร้าง
dot
dot
LINK
dot
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
bulletวิศวกรรมสถาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletโยธาธิการและผังเมือง
bulletส่งเสริมความปลอดภัย


เพิ่มเพื่อน


ผลงานซ่อมแซมโครงสร้าง article

References งานซ่อมแซมโครงสร้าง ทั้งโครงสร้างเสื่อมสภาพ เหล็กเป็นสนิม อาคารเก่า อาคารไฟไหม้ ควบคุมโดยวิศวกร พร้อมรับประกันผลงาน

โครงการ: ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัย 2 ชั้น
รายละเอียด :ซ่อมโครงสร้างท้องพื้น คาน เสา
สถานที่: บางกะปิ จ.กรุงเทพ

ซ่อมโครงสร้างคอนกรีต ท้องพื้นปูนหลุดร่อน ซ่อมโครงสร้างคอนกรีต ท้องพื้นปูนหลุดร่อน
ซ่อมโครงสร้างคอนกรีต ท้องพื้นปูนหลุดร่อน ซ่อมโครงสร้างคอนกรีต ท้องพื้นปูนหลุดร่อน  

 

โครงการ: ซ่อมแซมโครงสร้างอาคารโรงงาน
รายละเอียด: ซ่อมโครงสร้างเสา และคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่: ซอยเทียนทะเล พระราม 2 กรุงเทพฯ

ซ่อมโครงสร้างเสา คาน พื้นคอนกรีต ซ่อมโครงสร้างคอนกรีต ท้องพื้นปูนหลุดร่อน
ซ่อมโครงสร้างเสาคอนกรีต เหล็กเสริมเป็นสนิม ซ่อมโครงสร้างเสาคอนกรีต เหล็กเสริมเป็นสนิม ซ่อมโครงสร้างเสาคอนกรีต เหล็กเสริมเป็นสนิม

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดซ่อมแซมแก้ไขโครงสร้างอาคาร (ดูทั้งหมด)

เสริมฐานรากอาคาร
ขอราคางานซ่อมโครงสร้าง
ซ่อมแซมแก้ไขโครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสื่อมสภาพ
ซ่อมแซมโครงสร้างอาคารCopyright © 2010 All Rights Reserved.