คำแนะนำการตรวจสอบความปลอดภัยบันไดเลื่อน
dot
bulletติดต่อ LINE
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
SERVICES
dot
ตรวจบ้าน ตรวจคอนโด Home Inspection
ตรวจโครงสร้าง Structural Inspection
ซ่อมแซมโครงสร้าง Structural Repair
Underpinning เสริมฐานราก แก้ไขอาคารทรุด ยกอาคาร ดีดอาคาร
dot
LINK
dot
bulletวิศวกรรมสถาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletโยธาธิการและผังเมือง
bulletส่งเสริมความปลอดภัย


เพิ่มเพื่อน


คำแนะนำการตรวจสอบความปลอดภัยบันไดเลื่อน

 เรียนผู้ตรวจสอบอาคารนิติบุคคลสมาชิก และผู้ตรวจสอบอาคารบุคคลสมาชิก

จากเหตุการณ์บันไดเลื่อนหนีบขาเด็ก ๓ ขวบขาดเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ และบันไดเลื่อนหนีบศีรษะเด็กหญิงอายุ ๑๒ ปี เมื่อวันที่ ๙ กันยายน  ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นเหตุน่าสลดใจอย่างยิ่ง และมีความเป็นไปได้ที่บันไดเลื่อนอีกหลายแห่งอาจจะมีความไม่ปลอดภัยในการใช้งานในลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อลดความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เศร้าสลดที่อาจจะเกิดซ้ำอีก สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร จึงได้หารือร่วมกับสมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย กำหนดคำแนะนำสำหรับผู้ตรวจสอบอาคารในการเข้าตรวจสอบบันไดเลื่อนเพื่อความปลอดภัยในอาคารที่ตนเองรับผิดชอบในการตรวจสอบอาคาร และคำแนะนำมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับแนะนำให้กับเจ้าของอาคาร ดังนี้ 

๑     ในกรณีที่บันไดเลื่อนติดตั้งโดยมีระยะห่างจากผนังหรือขอบเพดาน น้อยกว่าระยะปลอดภัย คือ 50 เซนติเมตร ให้ผู้ตรวจสอบอาคารแนะนำให้เจ้าของอาคาร ทำการติดตั้งป้ายเตือน ที่มีขนาดความสูงของป้ายไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ติดตั้งในระนาบแนวดิ่งเดียวกับราวบันได เหนือราวบันไดในระดับศีรษะ ก่อนถึงจุดอันตรายที่ ระยะห่าง 50 เซนติเมตร (๑ วินาที) โดยมีข้อความว่า “ห้ามชะโงก ระวังอันตรายศีรษะ ในอีก ๑ วินาที” และแนะนำให้เพิ่มป้ายที่ระยะห่าง 100 เซนติเมตร (๒ วินาที) โดยมีข้อความว่า “ห้ามชะโงก ระวังอันตรายศีรษะ ในอีก ๒ วินาที” เพื่อเตือนผู้ใช้บันไดเลื่อนโดยการมองเห็น หรือสัมผัสโดน และให้เวลากับผู้ประสบเหตุในหลีกหนีอันตรายก่อนถึงจุดอันตราย

๒    ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบอาคารทำการตรวจสอบ และ/หรือ ให้คำแนะนำผู้ดูแลอาคาร ทำการตรวจสอบหวีบันได หากพบหวีบันไดแตกหัก ให้แนะนำเจ้าของอาคาร หยุดการใช้งานบันไดเลื่อนโดยทันทีจนกว่าจะมีการซ่อมเปลี่ยนหวีบันไดใหม่ให้เรียบร้อย และงดใช้อะไหล่หวีบันไดที่ไม่ใช่ของผู้ผลิตลิฟต์ หรือหวีบันไดที่ดัดแปลงขึ้นเอง ซึ่งอาจมีผลต่อระดับความปลอดภัยลดลง

๓    ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบอาคารทำการตรวจสอบ และ/หรือ ให้คำแนะนำผู้ดูแลอาคาร หมั่นตรวจการเคลื่อนที่ของราวบันไดกับบันไดเลื่อน หากพบว่า ราวบันไดข้างใดข้างหนึ่งเสีย หรือราวบันไดข้างใดข้างหนึ่งเคลื่อนที่ไม่สัมพันธ์กับบันไดเลื่อน ให้แนะนำเจ้าของอาคาร หยุดการใช้งานบันไดเลื่อนโดยทันทีจนกว่าจะมีการซ่อมแซมแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย 

๔    ให้มีป้ายคำแนะนำ/ข้อควรระวังในการใช้บันไดเลื่อน ติดไว้ที่บันไดเลื่อนที่เห็นได้ชัดเจน ดังนี้

๔.๑     ไม่ควรให้เด็กใช้บันไดเลื่อนโดยลำพัง

๔.๒     ห้ามชะโงกศีรษะออกนอกราวบันได

๔.๓     งดใช้บันไดเลื่อนสำหรับผู้ที่สวมรองเท้าแตะที่มีลักษณะยืดหยุ่นสูง เนื่องจากมีความเสี่ยงอันตรายที่จะถูกบันไดเลื่อนดูดเข้าไปในช่องว่างระหว่างขั้นบันได

๔.๔     ตรวจระวังเชือกรองเท้า ปลายกางเกง ชายกระโปรง หรือ สิ่งใดที่ห้อยใกล้กับพื้นบันไดเลื่อน เนื่องจากมีความเสี่ยงอันตรายที่จะถูกบันไดเลื่อนดูดเข้าไปในช่องว่างระหว่างขั้นบันได

๔.๕     ใช้บันไดเลื่อนด้วยความระมัดระวัง เตือนสติขณะกำลังก้าวเข้าบันไดเลื่อน ระวังสะดุดหกล้ม ซึ่งอาจได้รับบาดเจ็บ หรือ มีความเสี่ยงอันตราย จากเส้นผม อวัยวะของร่างกาย หรือเสื้อผ้า ถูกบันไดเลื่อนดูดเข้าไปในช่องว่างระหว่างขั้นบันได

๔.๖     คำอธิบายวิธีใช้ปุ่มหยุดบันไดเลื่อนฉุกเฉิน และแสดงตำแหน่งที่ติดตั้งของปุ่มหยุดฉุกเฉินให้ชัดเจน

 

สำหรับมาตรฐานความปลอดภัยอื่นๆ ของบันไดเลื่อน ขอให้ผู้ตรวจสอบอาคาร ศึกษาเพิ่มเติม จากมาตรฐานระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ ของสมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย

 

พร้อมกันได้แนบ Layout ทั้งมาตรฐานยุโรป และมาตรฐานญี่ปุ่น สำหรับไว้อ้างอิง

 ด้วยความนับถือ

 นายวิเชียร บุษยบัณฑูร

cover1

cover 2

page 1

page 2

page 3

page 4
ตรวจสอบอาคาร (ดูทั้งหมด)

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร "ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า" ได้ที่นี่
ตรวจสอบอาคารเพื่อใช้งานอย่างปลอดภัย.
ใบเสนอราคาตรวจสอบอาคาร article
เจ้าของอาคารควรทราบ
เกร็ดความรู้
Inspector name list
การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง
ผลงานตรวจสอบอาคาร
ความรู้เบื้องต้นเพื่อพ้นอัคคีภัย
ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในอาคาร
สายดินและหลักดิน
ทำไมต้องมีการตรวจสอบอาคาร
คู่มือมาตรฐานการออกแบบ การสร้าง การติดตั้ง การใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาถังเก็บสารเคมีอันตราย (Storage tank)
คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอาคาร
รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร
ประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
อัตราค่าบริการ
BrochureCopyright © 2010 All Rights Reserved.