รับทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ด้วยค้อนกระแทก smidth hammer
dot
dot
LINK
dot
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
bulletวิศวกรรมสถาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletโยธาธิการและผังเมือง
bulletส่งเสริมความปลอดภัย


เพิ่มเพื่อน


รับทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ด้วยค้อนกระแทก smidth hammer

การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตด้วยวิธี Rebound Hammer Test (Schmidt Hammer Test)

 ทดสอบค้อนกระแทก Rebound Hammer NSPLUS ทดสอบค้อนกระแทก Rebound Hammer NSPLUS ทดสอบค้อนกระแทก Rebound Hammer NSPLUS ทดสอบกำลังคอนกรีต Rebound Hammer NSPLUS

     การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตด้วยวิธี Rebound Hammer Test (Schmidt Hammer Test) เป็นการทดสอบ เพื่อประเมินค่ากำลังอัดของคอนกรีตในโครงสร้างแบบไม่ทำลาย (NON-DESTRUCTIVE TEST) ตามมาตรฐาน ASTM C805 โดยประเมินค่ากำลังอัดประลัย หรือค่า Fc' ของคอนกรีต โดยอาศัยหลักการวัดค่าดัชนีสะท้อนกลับ (Rebound Number) ที่เกิดจากการกดแกนทดสอบ (Plunger) และกระบอกทดสอบ(Housing) ให้ตั้งฉากกับผิวคอนกรีต แรงกระแทกจากสปริงภายในจะทำให้แกนทดสอบเกิดการสะท้อนกลับมีค่า ดัชนีตั้งแต่ 10ถึง 100 ขึ้นอยู่กับความสามารถในการดูดซับพลังงานของผิวคอนกรีต ผิวคอนกรีตที่มีความแข็งมากกว่า จะมีค่าดัชนีสะท้อนกลับสูงกว่าการทดสอบหากำลังรับน้ำหนักของโครงสร้างโดยวิธีการไม่ทำลาย (NON-DESTRUCTIVE TEST)ส่วนใหญ่เป็นการทดสอบ โดยอาศัยการตีความจากผลการวัดค่าต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติต่างๆ ของโครงสร้างหรือองค์ประกอบของโครงสร้าง หรือมีความเกี่ยวข้องกับกลไกของการเสื่อมสภาพแบบต่างๆ ซึ่งการทดสอบแบบไม่ทำลายนั้น อาศัยการตีความทางอ้อมเป็นส่วนใหญ่ หลักสำคัญของการทดสอบแบบไม่ทำลายคือการเก็บข้อมูลที่เพียงพอต่อการประเมินสภาพของโครงสร้างโดยที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้างในระดับที่มากเกินไป

 

     อย่างไรก็ตามการทดสอบโดยวีธีการไม่ทำลาย เป็นวิธีการทดสอบประเมินผลทางอ้อม ดังนั้นความแม่นยำในการวัดค่าคุณสมบัติต่างๆ ของคอนกรีตจึงน้อยกว่าการทดสอบในห้องปฏิบัติการ 

เครื่องมือที่ใช้คือ Rebound Hammer ซึ่งใช้หลักการกระแทก และกระดอนกลับ (Rebound) ของสปริงหรือมวลยืดหยุ่น กำลังที่กระดอนกลับ (Rebound) จะแปรผันกับค่าความแข็งแรงของผิวที่ทดสอบ

1. ตรวจสอบสภาพผิวตัวอย่างทดสอบ ขัดผิวที่ต้องการทดสอบให้เรียบ ถ้าผิวโค้งนูน หริอ ผิวเว้าจะมีผลต่อการRebound ของ Rebound Hammer เนื่องจากผิวที่โค้งนูนจะทำให้ค่าที่อ่านได้ต่ำกว่าค่าความเป็นจริง ส่วนผิวที่เว้าจะทำให้ค่าที่อ่านได้สูงกว่าค่าความเป็นจริง

2. จัดแบ่งพื้นที่ตัวอย่างทดสอบให้มีตำแหน่งการยิง 12ตำแหน่ง และแต่ละตำแหน่งห่างกันอย่างน้อย 2.5 cm

3. ทำการกด Rebound Hammer ในทิศทางที่ตั้งฉากกับผิวตัวอย่าง พร้อมบันทึกค่า Rebound Number และทิศทางการกด ซึ่งมีด้วยกัน 3 ทิศทาง ได้แก่ กดในแนวนอน, แนวตั้งแบบยิงขึ้น หรือแนวตั้งแบบยิงลง เนื่องจากแต่ละทิศทางจะใช้กราฟในการปรับค่า Rebound Number เป็นค่า Strength of Concrete ที่แตกต่างกัน

4. นำค่า Rebound Number ทั้งหมด มาหาค่าเฉลี่ย แล้วดูว่าค่าRebound Number ที่ตำแหน่งใดมีค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกิน 7 หน่วย ให้ทำการทดสอบตำแหน่งนั้นใหม่ ถ้าทดสอบแล้วยังไม่ได้ ให้ตัดค่าที่ตำแหน่งนั้นทิ้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยใหม่ นำค่าเฉลี่ยที่ได้มาหาค่า Strength of Concrete จากกราฟที่ใช้ในการปรับค่า

 

 

 


  

รูป เครื่องมือ SCHMIDT’S HAMMER สำหรับทดสอบ REBOUND HAMMER TEST 

 

สำหรับมาตรฐานในการทดสอบหากำลังรับนํ้าหนักของโครงสร้างโดยวิธีการไม่ทำลาย (NDT) จะอ้างอิงมาตรฐานของ ASTM C-805

    The Test is also known as the Schmide hammer of impact hammer, and is a non-destructive method  of testing concrete. The test is based on the principle that the rebound  of an elastic mass depends on the fardness of the surface against which the mass impinges

   Selection of Surface
 
    Concrete members to be tested shall be at least 100 mm thick and fixed within a structure. Smaller specimens must be rigidly supported. Areas exhibiting honeycombing, scaling, rough texture, or high porosity should be avoided. Concretes should be approximately the same age and moisture condition in order to be compared. Dry concretes give higher rebound munbers than wet concrete, and the surface layer of concrete maybe carbonated, yielding higher rebound numbers.

     Preparation of test surface
   
   A test area shall be at least 150 mm in diameter. Heavily testured, soft, or surfaces with loose mortar shall be ground smooth with the acrasive stone. Smoothformed or toweled surface shall be tested without grinding. Concretes over 6 months old may rewuire grinding to a depth of 5 mm if they are to be compare to younger concretes. Geinding to this depth is not feasible without power equipment.

     Rebound Number of Hardened Concrete Profedure

       1. Firmly hold the instrument in a position that allows the plunger to strike perpendiculary to the surface tested. Gradually increase the pressure on the plunger until the hammer impacts.

     2. After impact, record the rebound number

     3. Take ten readings from each test area. No tro impact tests shall be closer together than 25 mm

      Calculation
   
    Discard readings differing from the average of 10 reading by more tha 5 units and determine the average of the remaining readings. If more than 2 readings dieer from the average by 7 units,discard the entires set of readings.

     

            ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดตรวจสอบโครงสร้าง (ดูทั้งหมด)

แนวทางการตรวจสอบโครงสร้าง
เกร็ดความรู้
ตรวจสอบเหล็กเสริม ลวดอัดแรง GPR
ตรวจสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเสริม Hardness Test
ระยะหุ้มคอนกรีต Concrete Covering
ตรวจสอบตำแหน่งเหล็กเสริม Ferro Scan
การทดสอบกำลังรับแรงอัดประลัยคอนกรีตโดยวิธีทำลาย
Load Test ทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุก
การทดสอบคุณภาพคอนกรีตด้วย Ultrasonic Pulse Velocity
งานตรวจสอบสภาพการรับน้ำหนักโครงสร้าง เสา คาน พืื้นของอาคารด้้วยวิธี Load Test
ผลงานตรวจสอบโครงสร้างCopyright © 2010 All Rights Reserved.