บ้านยังไม่เรียบร้อย โอนได้หรือไม่..!!!
dot
dot
LINK
dot
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
bulletวิศวกรรมสถาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletโยธาธิการและผังเมือง
bulletส่งเสริมความปลอดภัย


เพิ่มเพื่อน


บ้านยังไม่เรียบร้อย โอนได้หรือไม่..!!!

 

 

 ปัญหาสุดฮิต ที่ลูกค้าสอบถามกันมามาก และหลังๆ เริ่มบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆ คือคำถามที่ว่า 

บ้านยังไม่เสร็จ แต่ทางโครงการให้โอนก่อนได้หรือไม่  

             คงต้องมาดูรายละเอียดกันก่อนครับว่า ขั้นตอนการโอนบ้านคืออะไร และทำกันเมื่อไหร่

โดยทั่วไปหากซื้อบ้านกับโครงการบ้านจัดสรร จะต้องทำสัญญาซื้อขายบ้านให้เรียบร้อย ซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น แบบแปลนบ้าน ขนาดพื้นที่ ราคา มาตรฐานวัสดุ และรวมถึงรายละเอียดการโอนบ้าน ซึ่งการโอนบ้านก็คือการโอนกรรมสิทธิ์ของตัวบ้านและที่ดินเป็นของผู้ซื้อ และผู้ซื้อต้องชำระเงินให้กับทางโครงการ และการโอนบ้านจะกระทำกันก็ต่อเมื่อบ้านได้สร้างเสร็จ และผู้ซื้อทำการตรวจรับบ้านที่จะโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อจึงทำการโอนบ้าน จะเห็นได้ว่า ก่อนการโอนบ้านจะมีขั้นตอนการตรวจรับบ้านก่อน ซึ่งขั้นตอนในการตรวจบ้าน จะเป็นการตรวจความเรียบร้อยของตัวบ้าน สิ่งต่างๆ ที่อยู่ในที่ดิน รวมถึงรั้วบ้านว่าเรียบร้อยดีหรือไม่ หากยังไม่เรียบร้อย ควรแจ้งให้ทางโครงการดำเนินการแก้ไขในจุดบกพร่องต่างๆ จนเป็นที่เรียบร้อย โดยทั่วไปในขั้นตอนการตรวจบ้านจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ครั้ง ซึ่งจะใช้เวลา 2 สัปดาห์- 2 เดือน

จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการตรวจบ้านก่อนโอน จะมีระยะเวลาพอสมควร ดังนั้น บางโครงการต้องการรีบให้ผู้ซื้อโอนบ้านก่อนแล้วค่อยตรวจ (อาจด้วยเรื่องการทำยอดโอนของเจ้าหน้าที่ ช่วงที่พบบ่อยมาก คือช่วงปิดไตรมาสของทุกปี และจะมากสุดตอนไตรมาสสุดท้ายของปี) ซึ่งก็ทราบอยู่แล้วว่าผู้ซื้อคงจะไม่โอนง่ายๆ โดยที่บ้านยังสร้างไม่เสร็จ จึงมีเทคนิคต่างๆ เพื่อดึงดูดให้ผื้อทำการโอนก่อนแล้วค่อยตรวจรับบ้าน ที่นิยมกันมากๆ เช่น

-                   ฟรีค่าโอน โดยปกติโครงการ และลูกค้าออกคนละครึ่ง (คนละ 1% ของราคาบ้าน)

-                   แถมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แอร์ทั้งหลัง ปั๊มน้ำ เครื่องทำน้ำอุ่น

-                   หากผู้ซื้อกู้เงินธนาคาร อาจโดนเงื่อนไขดอกเบี้ยจากธนาคาร

จึงเป็นที่มาให้ผู้ซื้อหลายรายยอมที่จะโอนบ้าน ก่อนที่จะทำการตรวจบ้าน

ทีนี้ ลองมาดูกันว่า หากเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นกับผู้ซื้อ ควรทำอย่างไร....

ข้อแนะนำ หากบ้านสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย และโครงการมีเงื่อนไขพิเศษให้ผู้ซ้อ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในกรณีนี้ ถ้าผู้ซื้อสนใจในเงื่อนไขที่โครงการให้ แนะนำให้ผู้ซื้อเข้าทำการตรวจสอบบ้านอย่างน้อย 1 ครั้งก่อนที่จะทำการโอน และพิจารณาในสิ่งต่างๆ ดังนี้

                - รายการที่ตรวจพบ มีจำนวนมากน้อยเพียงใด

                - รายการที่ตรวจพบ เป็นรายการที่สามารถแก้ไขได้หรือไม่

                - รายการที่ตรวจพบ เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างหรือไม่

                - ความน่าเชื่อถือโครงการ เชื่อถือได้หรือไม่ ในกรณีที่จะโอนก่อน แล้วค่อยเก็บงาน

                - ถามเพื่อนบ้านที่เข้าอยู่แล้ว ว่าโครงการนี้เรียกช่างเข้ามาเก็บงานยากหรือไม่

สำหรับผู้ซื้อที่ยังไม่รีบเข้าอยู่ และไม่ห่วงเรื่องเงื่อนไขพิเศษจากทางโครงการ หรือธนาคาร

หากพิจารณาแล้ว และเห็นว่ารายการเยอะ และไม่กังวลเรื่องเงื่อนไขที่โครงการให้ และยังไม่รีบเข้าอยู่ แนะนำให้โครงการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน ค่อยโอน และอาจทำหนังสือตอบกลับไปยังโครงการ ว่ายังไม่สามารถรับโอนกรรมสิทธิ์เนื่องจากบ้านยังมีข้อบกพร่องต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการแก้ไข โดยอธิบายสิ่งที่ต้องแก้ไขเป็นข้อๆ ให้เห็นชัดเจน และแจ้งให้ทราบว่าจะรับโอนหากโครงการได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และส่งจดหมายไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่อป้องกันปัญหาการใช้แง่มุมทางกฎหมายจากโครงการ

สำหรับผู้ซื้อที่มีความจำเป็นต้องรีบเข้าอยู่ หรือต้องการเงื่อนไขที่ทางโครงการ หรือธนาคารเสนอมา

                หากพิจารณาแล้ว ผู้ซื้อเห็นว่ารายการข้อบกพร่องเล็กน้อย สามารถแก้ไขได้ และโครงการมีความน่าเชื่อถือ  สามารถทำเรื่องโอนก่อนได้ แต่ควรจะทำเอกสารแนบท้ายในสัญญาเพิ่มเติมเรื่องการแก้ไขเก็บความเรียบร้อยต่างๆ ของบ้าน โดยแนบรายละเอียดข้อบกพร่องเป็นข้อๆ ให้ชัดเจน และควรกำหนดวันแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดให้เรียบร้อย ผู้ซื้อถึงจะเซ็นตรวจรับบ้าน*

                *ปล. สำหรับการรับประกันงานของโครงการสำหรับงานทั่วไปจะมีระยะเวลา 1 ปี สำหรับงานโครงสร้างจะมีระยะเวลา 5 ปีนับจากวันตรวจรับบ้าน ไม่ใช่วันที่โอนบ้านน่ะครับ....ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดตรวจบ้าน คอนโด (Home and Condo Inspection)
Copyright © 2010 All Rights Reserved.