การทดสอบคุณภาพคอนกรีตด้วย Ultrasonic Pulse Velocity
dot
dot
LINK
dot
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
bulletวิศวกรรมสถาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletโยธาธิการและผังเมือง
bulletส่งเสริมความปลอดภัย


เพิ่มเพื่อน


การทดสอบคุณภาพคอนกรีตด้วย Ultrasonic Pulse Velocity

 การตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีตด้วยวิธี Ultrasonic Pulse Velocity Test (UPV)

 UPV
 

                  การตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีตด้วยวิธี Ultrasonic Pulse Velocity Test (UPV) วิธีการนี้ เป็นการตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต ความสมบูรณ์  (Uniformity of Concrete) ด้วยคลื่นดลอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Pulse) โดยไม่ทำลายโครงสร้างเดิม ซึ่งความเร็วของคลื่นดลอัลตร้าโซนิคในตัวกลางคอนกรีตขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางกายภาพของคอนกรีต ถ้าคอนกรีตมีคุณภาพดีคลื่นจะสามารถเดินทางผ่านคอนกรีตได้เร็ว และจากการวัดความเร็วคลื่นดลอัลตร้าโซนิค ผลของความเร็วคลื่นดลอัลตร้าโซนิคสามารถนำมาเปรียบเทียบถึงคุณภาพคอนกรีตได้ ซึ่งจะอาศัยหลักการของการส่งคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Pulse) ผ่านเข้าไปในตัวกลางเนื้อคอนกรีตที่ต้องการทดสอบ แล้ววัดเวลาที่คลื่นความถี่สูง ใช้ในการเคลื่อนที่จากหัวส่งสัญญาณไปยังหัวรับสัญญาณ นำมาคำนวณหาค่าความเร็วคลื่น (Pulse Velocity) ในตัวกลางนั้นๆ แล้วนำไปแปรผลเป็นค่ากำลังอัดสูงสุดของคอนกรีต การทดสอบด้วยวิธีการนี้อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM C597 หรือ BS 1881  Part203 โดยเครื่องมือทดสอบหลักประกอบด้วย กล่องอุปกรณ์เนิดสัญญาณหัวส่งสัญญาณ (Transmitter) ขนาด 54 kHz สำหรับคอนกรีตทั่วไป และหัวรับสัญญาณ(Receiver) เนื่องจากคลื่นความถี่สูงสามารถทะลุ ทะลวงคอนกรีตหนาๆ ได้เป็นอย่างดี

                    การประยุกต์อื่นๆ นอกเหนือจากนี้ยังสามารถใช้หาความลึกของรอยร้าวคอนกรีตได้

 ตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต UPV ตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต UPV 
ตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต UPV ตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต UPV
ภาพตัวอย่างการตรวจสอบคุณภาพคอนกรีตในส่วนของโครงสร้างต่างๆชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดตรวจสอบโครงสร้าง (ดูทั้งหมด)

แนวทางการตรวจสอบโครงสร้าง
เกร็ดความรู้
ตรวจสอบเหล็กเสริม ลวดอัดแรง GPR
ตรวจสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเสริม Hardness Test
ระยะหุ้มคอนกรีต Concrete Covering
ตรวจสอบตำแหน่งเหล็กเสริม Ferro Scan
การทดสอบกำลังรับแรงอัดประลัยคอนกรีตโดยวิธีทำลาย
Load Test ทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุก
รับทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ด้วยค้อนกระแทก smidth hammer
งานตรวจสอบสภาพการรับน้ำหนักโครงสร้าง เสา คาน พืื้นของอาคารด้้วยวิธี Load Test
ผลงานตรวจสอบโครงสร้างCopyright © 2010 All Rights Reserved.