ซ่อมแซมแก้ไขโครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสื่อมสภาพ
dot
dot
LINK
dot
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
bulletวิศวกรรมสถาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletโยธาธิการและผังเมือง
bulletส่งเสริมความปลอดภัย


เพิ่มเพื่อน


ซ่อมแซมแก้ไขโครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสื่อมสภาพ

ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร     
        โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กถึงแม้ว่าจะมีความคงทนแข็งแรง ทนต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการใช้งาน มีโอกาสที่จะเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานได้เช่นเดียวกับวัสดุอื่นๆ 
          ดังนั้นจึงต้องมีการบำรุงรักษา  และการซ่อมแซม เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ใช้งานได้อย่างเต็มสมรรถนะ และเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
 

                ก่อนการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมโครงสร้าง ควรที่จะทำการตรวจสอบ และประเมินความเสียหายของโครงสร้างให้แน่ชัด จะได้แก้ไขที่ตรงจุดการวิบัติของโครงสร้าง เพื่อประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และเพื่อการซ่อมแซมโครงสร้างให้ได้สมรรถนะการใช้งานของโครงสร้างที่เท่าเดิมก่อนเกิดการวิบัติ หรือเพิ่มสมรรถนะงานใช้งานของโครงสร้างให้ได้ตามกำหนด
การชำรุดสึกหรอ หรือการวิบัติ ของโครงสร้างอาจจะแบ่งตามสาเหตุของการวิบัติได้ 3 กรณีได้แก่
1.การวิบัติเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน  ตัวอย่างเช่น อาคารเดิมสร้างมาเพื่อเป็นทาวเฮาน์พักอาศัย เมื่อเปิดใช้งานแล้วมีการเปลี่ยนการใช้งานเป็นอาคารพาณิชย์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการใช้งานดังกล่าวเป็นการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกให้กับโครงสร้าง อาจสาเหตุทำให้โครงงานเกิดการชำรุดสึกหรอ หรือวิบัติได้ ดังนั้นการแก้ไขซ่อมแซมจึงควรเพิ่มกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง หรืออย่างน้อยหลังการซ่อมแซมโครงสร้างต้องมีกำลังรับน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่าโครงสร้างเดิมก่อนการวิบัติ
รอยร้าวจากน้ำหนักบรรทุก รอยร้าวเนื่องจากแรงเฉือน
ฟหกด
 คานร้าว
ซ่อมโครงสร้างอาคาร ซ่อมโครงสร้างอาคารคอนกรีต
ภาพตัวอย่างโครงสร้างที่เสียหายจากการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร 
 2. การวิบัติเนื่องจากเพลิงไหม้  โครงสร้างที่ถูกเพลิงไหม้เวลานานๆมักจะเสียกำลังในการรับน้ำหนักไป ถึงแม้ว่าคอนกรีตจะมีสภาพเป็นฉนวนและทนต่อความร้อนได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อคอนกรีตได้รับความร้อนมากๆอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้คอนกรีตไม่เกาะตัวกัน กะเทาะร่อนและแตกออก ทำให้เหล็กเสริมภายในรับความร้อนโดยตรง เมื่อเหล็กเสริมได้รับความร้อนที่สูงถึง 425 องศาเซลเซียส กำลังของเหล็กเสริมจะลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โครงสร้างเกิดการวิบัติ ดังนั้นการซ่อมแซมโครงสร้างที่ชำรุดสึกหรอเนื่องจากเพลิงไหม้ให้จึงเป็นการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างให้ใช้งานได้เหมือนเดิม ปลอดภัยต่อการใช้งาน หรือเสริมความแข็งแรงให้มากการเดิมก็ได้
อาคารไฟไหม้ คอนกรีตสีชมพู
ซ่อมแซมอาคารเพลิงไหม้ ซ่อมแซมอาคารเพลิงไหม้
่ภาพอาคารเกิดเพลิงไหม้ จนได้รับความเสียหาย         ภาพแสดงเนื้อคอนกรีตเป็นสีชมพู เนื่องจากไฟไหม้
3.การวิบัติเนื่องจากเกิดสนิมในเหล็กเสริมในส่วนของโครงสร้างสนิม เกิดจากการทำปฏิกิริยากันระหว่าง ออกซิเจนและธาตุเหล็ก เกิดเป็นรอยของการเกิดการผุกร่อน เป็น Corrosion ประเภทหนึ่งซึ่งมักเกิดกับโลหะจำพวกเหล็ก ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่พบเห็นได้ง่ายๆ กับสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบ แต่เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ อาจจะกินเวลายาวนาน เกิดขึ้นเมื่อมีเหล็กสัมผัสกับน้ำและความชื้น โดยจะค่อย ๆ สึกกร่อน กลายเป็นเหล็กออกไซด์ หรือที่เรารู้จักกันว่า สนิมเหล็ก (Fe2O3.H2O )สังเกตได้จากสีและลักษณะอื่นๆ ที่แตกต่างจากเหล็ก (Fe) ดังปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดจากการเป็นสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้าง คือ ขนาดหน้าตัดเหล็กเสริมที่แท้จริง บริเวณที่เหล็กเกิดสนิมจะมีขนาดเล็กลงเนื่องจากเหล็กบางส่วนกลายเป็นสารละลาย อิสระ (Fe2+) และอิเลคตรอนเมื่อหน้าตัดของเหล็กน้อยลง จึงทำให้ความสามารถรับแรงได้ลดลง และยังส่งผลให้คอนกรีตเสริมเหล็กเกิดการแตกร้าวตามแนวเหล็กเสริมเนื่องจากการเกิดสนิมจะทำให้เกิดแรงดันต่อคอนกรีตบริเวณรอบๆ เหล็ก เสริมเนื่องจากสนิมเหล็ก จะมีปริมาตรมากกว่าเหล็กเดิม ฉะนั้นย่อมทำให้กำลังรับรงของโครงสร้างลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งFATIGUE STRENGTH และความสามารถในการแอ่นตัวและความยืดหยุ่น (STIFFNESS)ของโครงสร้างก็ลดลงด้วย 
ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต
ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต
ภาพแสดงโครงสร้างเสื่อมสภาพจากเหล็กเสริมที่เป็นสนิม และการแก้ไข
เป็นสนิม เหล็กเป็นสนิม
เหล็กเป็นสนิม เหล็กท้องพื้นเป็นสนิม เหล็กเสาเป็นสนิม

 

 

ภาพการซ่อมแซม

การซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

เสาระเบิด

ซ่อมเสา

เสาคอนกรีตระเบิด

ซ่อมเสา

ในกรณีที่เหล็กเสริมในคอนกรีตเป็นสนิม จะทำให้คอนกรีตบริเวณโดยรอบเกิดการเบ่ง และแตกออก ซึ่งจะส่งผลกระทบกับกำลังรับน้ำหนักบรรทุกโครงสร้าง 

          สำหรับวิธีการซ่อมแซมแก้ไขในกรณีดังกล่าวสามารถทำได้ดังนี้

  1. ทำการสกัดคอนกรีตบริเวณที่เหล็กเป็นสนิมออกให้หมด กรณีที่เป็นสนิมมาก ควรทำการติดตั้งค้ำยันโครงสร้าง เพื่อถ่ายน้ำหนักโครงสร้างไปยังโครงสร้างส่วนอื่นๆ ดังแสดงในภาพที่ 2

   2.   ทำการขัดสนิมในเหล็กเสริมออกให้หมด หากเหล็กเสริมมีขนาดหน้าตัดน้อยกว่า 20% จะทำการเสริมเหล็กเข้าไป โดยวิธีการทาบหรือเชื่อม ดังแสดงในภาพที่ 3

  3. ทำความสะอาดเหล็กเสริม คอนกรีตให้เรียบร้อย พร้อมทาน้ำยาเคลือบป้องกันสนิม Epoxy Rasin Primer และน้ำยาประสานคอนกรีต

     4. ตรวจสอบความเรียบร้อย และทำการติดตั้งไม้แบบสำหรับการเทคอนกรีต

  5. ผสมน้ำยาประสานคอนกรีตเข้ากับซีเมนต์สำหรับคอนกรีตโครงสร้างผสมด้วยคอนกรีตกำลังสูงที่ไม่หดตัว (Non-Shrink Concrete) หินเกล็ด และน้ำให้เข้ากัน แล้วทำการเทใส่ลงไปในไม้แบบที่จัดเตรียมไว้

     6.    รอให้คอนกรีตที่เทแข็งตัว จึงทำการถอดแบบ และแต่งผิวให้เรียบร้อย

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดซ่อมแซมแก้ไขโครงสร้างอาคาร (ดูทั้งหมด)

เสริมฐานรากอาคาร
ขอราคางานซ่อมโครงสร้าง
ผลงานซ่อมแซมโครงสร้าง article
ซ่อมแซมโครงสร้างอาคารCopyright © 2010 All Rights Reserved.