บริการตรวจโครงสร้างด้วยตาเปล่า โดย N.S.Plus Engineering

ตรวจโครงสร้าง ประเมินคุณภาพอาคาร เพิ่มความปลอดภัย

สำหรับการตรวจโครงสร้างด้วยวิธีนี้...
เป็นการตรวจสอบสภาพโครงสร้างด้วยตาเปล่า (Visual Check) โดยวิศวกรที่มีความชำนาญ
เพื่อประเมินสภาพโครงสร้างของอาคาร กรณีเกิดความผิดปกติ อาคารเกิดการชำรุด บ้านทรุด ความบกพร่องต่าง ๆ

โดยทีมผู้ตรวจสอบอาคารจะประเมินว่าสิ่งที่พบ มีสาเหตุมาจากอะไร และมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร
เพื่อปรับปรุงแก้ไข ทำให้เกิดความมั่นใจ และความปลอดภัยในการใช้งานอาคาร 


สอบถาม / ปรึกษา บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  

การตรวจสอบอาคารในส่วนโครงสร้างที่นิยมใช้กันในปัจจุบันประกอบด้วย

  1. การตรวจสอบโครงสร้างอาคารเบื้องต้นด้วยสายตา (Visual Inspection)
  2. การตรวจหารอยแตกร้าวของโครงสร้างอาคารที่มองเห็น (Visual Cracks)
  3. การตรวจวัดค่าระเบียนการทรุดตัวของอาคาร (Leveling Survey)


การตรวจสอบที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น อาจไม่ได้บ่งบอกถึงกำลังการรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง หรือความแข็งแรงของโครงสร้างที่แท้จริงได้

ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับการไปหาหมอด้านอายุรกรรมนั่นเอง จะเป็นการตรวจสอบหรือวินิจฉัยเพียงเบื้องต้นเท่านั้น หากมีอาการหนัก หรือต้องการประเมินเพื่อต่อเติมทรุดหรือแก้ไขอาคารทรุด ก็จำเป็นต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับการตรวจสอบโครงสร้างก็เช่นเดียวกัน .....หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามวิศวกรของเราได้โดยตรง ผู้ตรวจสอบอาคารของ N.S.Plus Engineering เรายินดีให้บริการ

  

Download ตัวอย่างรายงานการตรวจสอบ Visual Inspection

ใบเสนอราคา

Visitors: 256,105