ควบคุมงานก่อสร้าง

งานควบคุมการก่อสร้างบ้าน / ส่วนต่อเติม / โรงงาน / คลังสินค้า

รายละเอียดการควบคุมงาน

  • ปฎิบัติงานโดยวิศวกร
  • ตรวจสอบแบบก่อสร้าง รายการคำนวณ แผนงานก่อสร้าง
  • ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ
  • ประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
  • เร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง
  • ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหน้างาน
  • ตรวจสอบงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อการเบิกจ่ายตามงวดงาน
  • จัดทำรายงานความก้าวหน้า Progress Report ทุกครั้ง
  • เข้าดำเนินการตรวจสอบตามที่ลูกค้ากำหนด
งานควบคุมการก่อสร้างคลังจัดเก็บสินนค้า

ขอใบเสนอราคา

Visitors: 214,312