บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ตรวจสอบอาคาร
โดยทีมวิศวกรมากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

ผู้ตรวจสอบอาคาร บริการตรวจสอบอาคารทุกประเภท

 N.S.PLUS ENGINEERING CO.,LTD. เชี่ยวชาญงานตรวจโครงสร้าง ตรวจบ้านก่อนโอน ตรวจคอนโด ซ่อมโครงสร้าง
แก้ไขอาคารทรุด บ้านทรุด ต่อเติมทรุด เป็นต้น โดยให้บริการด้วยมาตรฐานและคุณภาพสูง ทีมงานวิศวกรมีความรู้ และประสบการณ์
ด้านวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรมในการตรวจสอบอาคารเป็นอย่างดี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ช่วยให้การตรวจอาคาร
มีประสิทธิภาพและแม่นยำ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องโดยการตรวจสอบ
จะครอบคลุมทั้งโครงสร้างอาคารระบบต่าง ๆ ภายในอาคารและสภาพแวดล้อมรอบอาคารลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่ดีและคุ้มค่า

 

สอบถาม / ปรึกษา บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ผู้ตรวจสอบอาคาร

  

ผู้ตรวจสอบอาคาร ที่ให้บริการอย่างครอบคลุมและครบวงจร

ตรวจสอบอาคารทุกประเภท ทั้งอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โรงแรม อาคารชุด และอาคารอยู่อาศัย
โดยครอบคลุมการตรวจสอบทั้งโครงสร้างอาคาร ระบบวิศวกรรม และระบบความปลอดภัย


สอบถาม / ปรึกษา บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้ตรวจสอบอาคาร

  

Visitors: 256,104