ตรวจบ้าน ตรวจคอนโด

บริการต่างๆ ของเราครอบคลุมในทุกด้านประกอบด้วย
1.ตรวจบ้าน-คอนโดก่อนโอน
  เป็นลักษณะบ้านสร้างเสร็จพร้อมโอนโดยที่ลูกค้าสามารถซื้อหาได้จากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ตามท้องตลาดโดยการบริการจะให้บริการตรวจสอบทั้งโครงสร้าง สถาปัตย์ โดยเน้นหนักไปที่งานระบบภายนอก ระบบภายใน ทั้งไฟฟ้าและประปา
2.ตรวจบ้าน-คอนโด ระหว่างก่อสร้าง
  โดยมีการตรวจสอบตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง ซึ่งมีการแบ่งการตรวจสอบตามงวดงานจนกระทั่งงานก่อสร้างแล้วเสร็จซึ่งการตรวจสอบนี้เป็นการตรวจสอบค่อนข้างละเอียดเพราะเป็นการตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นงานก่อสร้างเริ่มตั้งแต่งานโครงสร้างไล่ไปจนถึงก่อนส่งมอบบ้าน มีการตรวจสอบในแต่ละงวด ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดของการตรวจสอบทั้งหมด

3.ตรวจบ้าน-คอนโดบ้านมือสอง
  ตรวจสอบสภาพโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ระนาบการเอียงตัวของบ้าน และส่วนที่จำเป็น พร้อมข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจก่อนซื้อบ้านมือสอง 
4.ตรวจบ้าน-คอนโด ก่อนหมดประกัน
  เป็นบ้านที่อยู่ในโครงการของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จะตรวจสอบและประเมินส่วนที่ต้องแก้ไขให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้านำรายการงานแก้ไขไปแจ้งให้กับเจ้าของโครงการเข้าดำเนินการแก้ไขก่อนหมดประกันผลงาน

Concept
 
1. แนวคิด
      สิ่งที่ควรทราบก่อนการตรวจรับบ้านคือ การตรวจสอบบ้านใหม่   เป็นการตรวจบ้านแค่ปลายทางเท่านั้น จึงไม่สามารถที่จะตรวจเช็คความเรียบร้อยของตัวบ้านโดยเฉพาะความแข็งแรง ทางที่ดีที่สุดคือต้องมีการตรวจเช็คการสร้างบ้าน เป็นระยะๆ ตลอดเวลาการก่อสร้าง
  อย่างไรก็ตาม บ้านจัดสรรที่ขายตามโครงการส่วนใหญ่นั้นจะขายบ้านเป็นลักษณะบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย ทำให้เจ้าของบ้านเองไม่สามารถทราบได้เลยว่าบ้านที่ซื้อมานั้นจะไม่มีปัญหาตามมากวนใจในอนาคตหรือไม่ ซึ่งทางบริษัทเองก็พร้อมเสนองานบริการในส่วนของงานตรวจสอบบ้านก่อนรับมอบ ด้วยวิศวกรผู้มีประสบการณ์ในการตรวจรับบ้าน จุดประสงค์หลักของทางบริษัท คือการบริการที่เน้นคุณภาพ โดยที่ต้องการขจัดปัญหากวนใจให้กับเจ้าของบ้านหลังจากได้เข้าอยู่อาศัยแล้ว
 
2. สาเหตุที่ต้องตรวจบ้านกับบริษัทรับตรวจบ้านก่อนรับมอบ
    - ใช้หลักมาตรฐานทางวิศวกรรมในการตรวจสอบบ้าน อย่างถูกต้อง 
    - เข้าตรวจสอบในส่วนที่ต้องใช้ประสบการณ์ความรู้เฉพาะทางในการตรวจสอบ
    - ให้ความมั่นใจกับเจ้าของบ้านได้ว่าท่านจะได้บ้านที่มีคุณภาพ
 
3. การตรวจสอบบ้านสร้างเสร็จ มีดังนี้
   1. สถาปัตยกรรม   
    - ภายในบ้าน (วัสดุปูพื้น ผนัง เพดาน วงกบ ประตู หน้าต่าง บันได งานสี ติดตั้งสุขภัณฑ์ หลังคา)
    - ภายนอกบ้าน (ลานจอดรถ รั้ว ท่อปลวก วัสดุปูพื้น ผนัง เพดาน ประตู หน้าต่าง บันได งานสี)
    - ฉีดน้ำภายนอก ดูการรั่วซึมตามขอบวงกบประตู หน้าต่าง
   2. ระบบโครงสร้าง (ตรวจสอบด้วยวิธี visual inspection)
    - ตรวจสอบรอยร้าวต่างๆ ที่เกิดขึ้น
    - การแอ่นตัวของโครงสร้าง
    - ตรวจสอบผิวโครงสร้าง เช่น การทาสีกันสนิมของโครงสร้างเหล็ก การผุกร่อนของโครงสร้างไม้ 
   3. ระบบหลังคา
    - ตรวจสอบช่องเปิด
    - แผ่นกันหรือสะท้อนความร้อน
    - การเดินสายไฟบนฝ้า
    - โครงหลังคา
   4. ระบบไฟฟ้า
    - ตรวจสอบสายเข้าตู้ไฟ ระบบสายดิน
    - ตรวจสอบระบบแสงสว่าง เต้ารับ
   5. ระบบสุขาภิบาล
    - ตรวจสอบระบบน้ำดี ปั๊มน้ำ (ถ้ามี)
    - ตรวจสอบระบบน้ำเสีย
    - ตรวจสอบระบบระบายน้ำ สุขาภิบาลภายนอก

คลิปวิดีโอ

ท่านสามารถดูคลิปบรรยายเทคนิคการตรวจบ้าน ตรวจคอนโด ต่างๆ หรือเทคนิคต่างๆ ได้ที่ด้านข้าง 

บทความตรวจบ้าน

นอกจากนั้นยังสามารถดูบทความหรือเทคนิคการตรวจบ้านต่างๆ ได้ที่ Homebuyer ซึ่งเป็น Partner และทางบริษัทฯ ได้ลงบทความที่มีประโยชน์ไว้“เมื่อโครงสร้างบ้านดี… พรีแคสไม่พัง !!?” สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร :: รณรงค์ กระจ่างยศ (อุปนายก) / ณัฐวุฒิ สมิทธิ์เบญจพล (กรรมการ) // นำเสนอโดย ขจรศักดิ์ เชาว์เจริญรัตน์ รายการสยามไทยอัพเดต จันทร์2/3/63

(จากโพสต์โซเชียล สร้างความตระหนกแก่เจ้าบ้านพรีแคส สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารขอทำความเข้าใจผ่านสื่อ)

ขอใบเสนอราคา

Visitors: 97,510