ควบคุมงานก่อสร้าง


คุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบแบบก่อสร้างและคุณภาพงานก่อสร้าง

บริการควบคุมงานก่อสร้าง บ้านพัก อาคารพักอาศัย
รวม อพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม โรงงาน อาคารคลังสินค้า

N.S. Plus Engineering คุมงานก่อสร้าง รายการคำนวณ แผนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ เร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหน้างาน

อัตราค่าบริการ คุมงานก่อสร้าง

Package A เข้าตรวจสอบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
Package B เข้าตรวจสอบเหมา 5 ครั้ง/เดือน
Package C เข้าตรวจสอบตามงวดงานแต่ละงวด
Package D เข้าตรวจสอบตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

สนใจบริการ คุมงานก่อสร้าง ติดต่อ

  

รายละเอียดการคุมงานก่อสร้าง / ส่วนต่อเติม บ้าน โรงงาน และ คลังสินค้า

  • ปฎิบัติงานโดยวิศวกร
  • ตรวจสอบแบบก่อสร้าง รายการคำนวณ แผนงานก่อสร้าง
  • ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ
  • ประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
  • เร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง
  • ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหน้างาน
  • ตรวจสอบงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อการเบิกจ่ายตามงวดงาน
  • จัดทำรายงานความก้าวหน้า Progress Report ทุกครั้ง
  • เข้าดำเนินการตรวจสอบตามที่ลูกค้ากำหนด

             ควมคุมงานก่อสร้าง

ผลงานควบคุมงานก่อสร้างคลังจัดเก็บสินค้า 

โดยผู้ตรวจสอบอาคารผู้เชี่ยวชาญจาก N.S. Plus Engineering

นอกจากความเชี่ยวชาญในงานตรวจสอบอาคารแล้ว ทีมงานของเรายังมีความชำนาญ
ในการคุมงานก่อสร้างอีกด้วย 
วิศวกร N.S. Plus Engineering จะลงพื้นที่หน้างาน คุมงานละเอียดทุกจุด

ตั้งแต่โครงสร้างอาคาร ไปจนถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นท่อ เสา หรือเสาเข็ม

ขอใบเสนอราคา

Visitors: 251,355