Hardness Test

1) สกัดคอนกรีตจนถึงผิวของเหล็กเสริมในตำแหน่งที่ต้องการทดสอบ
2) ทำความสะอาดผิวของเหล็กเสริม และเจียรผิวเหล็กให้เรียบปราศจากสนิม
3) แนวหัวสัญญาณที่ผิวเหล็กและกดปล่อยหัวทดสอบ กระแทกที่ผิวเหล็กและอ่านค่าจากเครื่องตรวจวัด

Hardness Test ตรวจสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเสริม 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 255,885