อาคารเสื่อมสภาพ บ้านเก่า บ้านมือสอง รีบซ่อมเสาก่อนบ้านถล่ม

เปลี่ยนบ้านเก่า บ้านมือสอง ให้แข็งแรงเหมือนใหม่
ต้องเริ่มด้วยการซ่อมเสาบ้าน

อาคารเสื่อมสภาพ บ้านเก่า บ้านมือสอง รีบซ่อมเสาก่อนบ้านถล่ม

บ้านเก่า บ้านมือสอง ย่อมต้องมีการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา เหมือนร่างกายคนเรา โดยเฉพาะส่วนโครงสร้าง เช่น เสา คาน พื้น ฐานราก ถ้าหนักหน่อยอาคารอาจทรุดเอียง แม้ภายนอกอาจจะดูเหมือนยังไม่เก่า ไม่ชำรุด แต่อย่างไรก็ตามควรต้องมีการตรวจเช็กโครงสร้างต่าง ๆ ภายในบ้านและทำการซ่อมแซม โดยโครงสร้างที่พบปัญหามากที่สุด คือเสาบ้าน จึงจำเป็นต้องแก้ไข ซ่อมเสา ให้แข็งแรง เพราะเป็นโครงสร้างสำคัญที่ช่วยประคองให้ตัวบ้านแข็งแรง ไม่ถล่มง่าย โดยการซ่อมเสาเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด

บ้านทุกหลังมีโอกาสที่เสาจะเกิดรอยร้าว รวมถึงเกิดการผุพังได้สูง หรือที่เรียกว่า เสาระเบิด โดยเฉพาะบ้านที่ผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนาน เช่น บ้านเก่า บ้านมือสอง ดังนั้นจึงควรรีบตรวจสอบโครงสร้าง และหากพบเสาบ้าน ชำรุด เสื่อมสภาพ ควรทำการซ่อมเสาเป็นอันดับแรก ๆ เพราะเสาเป็นโครงสร้างบ้านที่คอยรับน้ำหนักจากโครงสร้างอื่น ๆ รวมถึงน้ำหนักเฟอร์นิเจอร์และผู้อาศัยด้วย

หากซ่อมเสาบ้านสายเกินไป อาจเกิดเหตุรุนแรงได้ เช่น บ้านถล่ม ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย อีกทั้งยังทำให้ผู้ที่อาศัยภายในบ้านเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ดังนั้นเมื่อบ้านเก่า หรือซื้อบ้านมือสองแล้ว ผู้อาศัยต้องทำการตรวจสอบโครงสร้างบ้านให้ละเอียดถี่ถ้วน หากพบโครงสร้างเสื่อมสภาพ เช่น เสา คาน พื้น ฐานราก ก็ควรเร่งทำการแก้ไข โดยเฉพาะเสา ต้องซ่อมเสาให้แข็งแรง เพื่อให้เสามีอายุการใช้งานยาวขึ้นและป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากน้ำหนักบ้านและปัจจัยภายนอก

ซ่อมเสาบ้านด้วยตนเองได้หรือไม่

หลายคนอาจจะเข้าใจว่า หากพบว่าเสาบ้านร้าว เป็นโพรง หรือเกิดการผุพัง สามารถซ่อมได้ด้วยตัวเอง เช่น การนำปูนมาฉาบเพื่อซ่อมเสาเพื่อปกปิดร้อยร้าวจะสามารถช่วยซ่อมแซมได้แล้ว แต่นั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างแรง

เพราะในความเป็นจริงแล้ว การซ่อมเสาโดยการฉาบปูนไม่ได้ช่วยให้เสาแข็งแรงขึ้น และยังเป็นเหมือนการซ่อนอาการไว้เท่านั้น เนื่องจากปัจจัยที่ทำให้เสาเกิดรอยร้าวหรือผุพังอาจมาจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น ความชื้นสะสมจากใต้พื้นผิวดิน ทำให้เหล็กภายในเสาบ้านเกิดสนิม กลายเป็นแรงดันทำให้ปูนเกิดการหลุดล่อน หรือขั้นตอนการหล่อเสาที่ไม่ได้มาตรฐาน หล่อเสาปูนไม่เต็ม ระยะหุ้มเหล็กเสริม (Covering) ไม่เพียงพอ รวมถึงการเลือกใช้ปูนซีเมนต์หล่อเสาที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ยึดเกาะได้ไม่ดี ก็เป็นสาเหตุได้เช่นกัน

ดังนั้นการฉาบด้วยปูนเพียงอย่างเดียวในการซ่อมเสาจึงไม่เพียงพอที่ทำให้เสากลับมาแข็งแรง นอกจากนี้ปูนที่เลือกใช้ก็ต้องเป็นปูนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานด้วย รวมถึงก่อนเริ่มซ่อมเสาบ้าน ควรต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยเทคโนโลยีคุณภาพสูงที่ได้มาตรฐาน เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง และซ่อมเสาด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้เสากลับมาแข็งแรงเหมือนบ้านที่พึ่งสร้างใหม่

ซ่อมเสาบ้านมือสองอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

วิธีการซ่อมเสาบ้านที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดิมที่อาศัยมานานและสังเกตพบรอยร้าว รอยผุพังของเสา หรือแม้แต่บ้านมือสองที่พึ่งซื้อมา คือ การให้วิศวกรมืออาชีพเป็นผู้ตรวจสอบและทำการซ่อมเสาบ้านให้ ไม่ทำด้วยตัวเองโดยเด็ดขาด

เพราะวิศวกรจะทำการตรวจสอบโครงสร้างบ้านทั้งหลังอย่างละเอียด รอบคอบ และวิเคราะห์ว่าควรซ่อมหรือปรับเปลี่ยนส่วนไหนบ้าง ทั้งการซ่อมเสาบ้าน เปลี่ยนฝ้าเพดาน วัดความตรง เอียงของเสาหรือผนัง ว่าควรซ่อมหรือทำอย่างไรอย่างไรให้มีประสิทธิภาพที่สุด

โดยเฉพาะส่วนของเสาบ้าน ซึ่งเป็นโครงสร้างที่เราอาจมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดภายใน ดังนั้นการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อหาปัญหาที่ทำให้เสาบ้านเกิดรอยร้าวหรือผุพัง และซ่อมเสาด้วยวิธีที่ดีที่สุด จะสามารถช่วยป้องกันบ้านถล่มได้ ทั้งจากการรับน้ำหนักตัวบ้าน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ อีกด้วย เช่น การเคลื่อนไหวภายในบ้านของผู้อาศัย ลม พายุ ฝน หรือแม้แต่แผ่นดินไหว

โดยทีมวิศวกรจะคำนึงถึงการใช้งานและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก โดยใช้เทคโนโลยีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานในการซ่อมบำรุง นอกจากนี้ยังทำการทดสอบคุณภาพของเสาที่ซ่อมด้วยว่าแข็งแรงและมีประสิทธิภาพจริง

หากซ่อมเสาบ้านเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จะไม่สามารถป้องกันบ้านถล่มได้ อีกทั้งอายุการใช้งานบ้านก็จะสั้นลง ผุพังไว ในทางกลับกันถ้าทีมวิศวกรมืออาชีพเป็นผู้ซ่อมเสา นอกจากจะทำให้เสาบ้านกลับมาแข็งแรงเหมือนใหม่แล้ว ยังป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันเนื่องจากอายุการใช้งานของบ้านมือสอง และเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัยว่าบ้านของตนจะคงสภาพดีและปลอดภัย สามารถอยู่อาศัยได้ในระยะยาว

การเลือกซ่อมเสาบ้านโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ นับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก ๆ เพราะเรื่องบ้านเป็นเรื่องที่ต้องละเอียดและใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของผู้อาศัย รวมถึงวิศวกรที่รับตรวจสอบโครงสร้างบ้าน ซ่อมเสา จะทำการตรวจสอบครอบคลุมสภาพแวดล้อมบริเวณรอบ ๆ เพื่อทำให้ผลการวิเคราะห์แม่นยำยิ่งขึ้น จึงช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการยิ่งขึ้นไปด้วย

หากท่านสนใจซ่อมเสาบ้านสามารถปรึกษา บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญงานตรวจโครงสร้าง ตรวจบ้านก่อนโอน ตรวจคอนโด ซ่อมโครงสร้าง ซ่อมเสา แก้ไขอาคารทรุด บ้านทรุด ให้บริการโดยทีมงานวิศวกรมีความรู้ และมีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรมในการตรวจสอบอาคารเป็นอย่างดี

รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ช่วยให้การตรวจอาคาร ตรวจซ่อมเสาบ้าน ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำตรงตามมาตรฐาน และมีคุณภาพสูง เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบครอบคลุมทั้งโครงสร้างอาคารระบบต่าง ๆ ภายในอาคารและสภาพแวดล้อมรอบอาคารลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่ดีและคุ้มค่าอย่างแน่นอน

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Website : https://www.nsplusengineering.com
โทร : 086-307-5103, 085-114-3733
Facebook : nsplusengineering
Line : @nsplus
Email : infos.nsplus@gmail.com

Visitors: 241,891