5 เหตุผลที่ต้องตรวจบ้านก่อนโอน รู้ก่อนโดนช่างหลอก

การตรวจบ้านก่อนโอน ขั้นตอนสำคัญที่ผู้ซื้อบ้านทุกคนต้องรู้

5 เหตุผลที่ต้องตรวจบ้านก่อนโอน รู้ก่อนโดนช่างหลอก

การตรวจบ้านก่อนโอนเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจากก่อนที่เราจะทำการเซ็นรับบ้าน คอนโด หรือที่พักอาศัยต่าง ๆ หากเราตรวจสอบบ้านแล้วพบจุดบกพร่องหรือตำหนิ อำนาจในการสั่งให้โครงการหรือเจ้าของบ้านแก้ไขจุดบกพร่องเหล่านั้นเป็นของเรา แต่ถ้าหากเซ็นสัญญาโอนบ้านไปแล้ว และพบปัญหาหลังจากย้ายเข้าอยู่ จะเป็นเราเองที่ต้องเสียเงินเพื่อซ่อมแซม ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ดังนั้นการตรวจบ้านก่อนโอนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อให้เราได้บ้านในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งวิธีการตรวจบ้านที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุดคือการให้ผู้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบบ้านเป็นผู้ทำการตรวจสอบบ้าน เพราะวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมีความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบบ้าน จึงช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเราได้ก่อนจะซื้อบ้าน

5 เหตุผลที่คนขายบ้านต้องตรวจบ้านก่อนโอน

 1. ค้นหาตำหนิ จุดบกพร่อง
  การตรวจบ้านก่อนโอนอย่างละเอียดจะช่วยค้นหาปัญหาที่อาจมองข้ามไป เช่น รอยร้าวของโครงสร้าง ปัญหาไฟฟ้า ระบบน้ำ เป็นต้น รวมปัญหาเล็ก ๆ ที่ไม่ทันสังเกต เช่น สายไฟรั่ว สนิมขึ้น ความชื้นตามซอกพื้น เสาเอียง

  หากคุณเลือกตรวจสอบบ้านก่อนโอนด้วยตัวเองอาจจะมองข้ามปัญหาเหล่านี้หรือไม่ทราบวิธีตรวจสอบที่ถูกต้อง จึงควรให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบบ้านเข้ามาตรวจสอบบ้านด้วย เพื่อช่วยตรวจบ้านก่อนโอนอย่างละเอียด นอกจากนี้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญจะให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการซ่อมแซมและดูแลรักษาจุดต่าง ๆ ภายในบ้าน เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดซ้ำในอนาคตได้

 2. ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
  ปัญหาบางอย่างภายในบ้านที่คุณอาจจะคิดว่าเป็นปัญหาเล็ก ๆ ไม่น่าส่งผลต่อการอยู่อาศัย จึงมองว่าไม่จำเป็นต้องตรวจบ้านก่อนโอน แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายหนักในวันข้างหน้าได้ เช่น เสาบ้านเอียงเล็กน้อย หลายคนอาจจะมองว่าไม่เป็นอะไร แต่เมื่อเกิดฝนตกหนัก พายุ หรือแผ่นดินไหว ความเอียงของเสาเพียงเล็กน้อยนี้อาจจะทำให้บ้านพังได้ ทรัพย์สินเสียหาย ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนั้นยังต้องเสียเงินเพื่อซ่อมบ้าน ดังนั้นแม้จะเจอปัญหาเล็ก ๆ ก็ต้องแจ้งแก่โครงการหรือเจ้าของเพื่อทำการแก้ไข และตรวจบ้านก่อนโอนอีกครั้งโดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เพราะบางครั้งเจ้าของอาจจะมีการซ่อมแค่เพียงเล็กน้อยเพื่อให้เจ้าของบ้านสบายใจเท่านั้น จึงควรให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจบ้านก่อนโอนเพื่อป้องกันการโดนหลอก


 3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมภายหลัง
  การตรวจบ้านก่อนโอนคือสิ่งที่สำคัญมากที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพราะการตรวจบ้านก่อนโอนผู้ซื้อบ้านจะมีอำนาจในการตรวจสอบพื้นที่ต่าง ๆ ภายในบ้านก่อนเซ็นโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งหากเจอจุดบกพร่องสามารถให้โครงการหรือเจ้าของบ้านแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนได้ ไม่ควรตรวจบ้านหลังโอน เพราะการแก้ไขปัญหาหลังโอนกรรมสิทธิ์ มักมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการตรวจบ้านก่อนโอน เพราะหากโอนกรรมสิทธิ์แล้ว แล้วพบว่าบ้านมีจุดบกพร่องผู้ซื้อจะต้องเป็นคนหาช่างมาซ่อมแซมเอง ซึ่งการซ่อมแซมบ้านไม่ว่าจุดไหนมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงควรลงทุนจ้างผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบบ้านมาตรวจบ้านก่อนโอนถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากกว่าการจ่ายค่าซ่อมในภายหลัง


 4. เพิ่มความมั่นใจ
  การตรวจบ้านก่อนโอนจะทำให้ผู้ซื้อบ้านรู้ว่าบ้านที่ซื้ออยู่ในสภาพดี มีความสมบูรณ์ที่สุดพร้อมเข้าอยู่ได้เลยหรือไม่ มีความปลอดภัยหรือมีจุดบกพร่องที่ต้องซ่อมแซม โดยวิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อว่าบ้านอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด คือ การจ้างวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบบ้านมาช่วยตรวจบ้านก่อนโอน เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบบ้านมามากมายหลายหลัง จึงสามารถตรวจสอบบ้านได้ละเอียดถี่ถ้วน ทุกซอกทุกมุม โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ทำให้ตรวจสอบบ้านได้แม่นยำมากขึ้น


  นอกจากนี้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญยังพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่าง ๆ แก่ผู้ซื้อบ้านได้ว่าต้องบำรุงรักษาจุดต่าง ๆ ภายในบ้านอย่างไร เช่น วิธีทำให้พื้นไม่เป็นเชื้อรา ป้องกันไม่มีการบุกรุกของสัตว์ เพื่อให้อายุการใช้งานของบ้านยาวนานขึ้น ลดโอกาสในการเกิดปัญหาต่าง ๆ น้อยลงด้วย

 5. เป็นการรักษาสิทธิ์
  ในสัญญาซื้อขายบ้านมักมีข้อกำหนดให้ผู้ซื้อสามารถตรวจบ้านก่อนโอนได้ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังโอนกรรมสิทธิ์ได้ ซึ่งการใช้สิทธิ์ตรวจบ้านก่อนโอนนับเป็นการรักษาสิทธิ์ที่ผู้ซื้อทุกคนพึงมี ถ้าหากไม่ใช้สิทธิ์ตรวจบ้านก่อนโอน แล้วพบว่ามีจุดบกพร่องภายหลัง ผู้ซื้อบ้านจะไม่สามารถร้องเรียนหรือให้โครงการ หรือเจ้าของบ้านคนเดิมเป็นผู้แก้ไขซ่อมแซมได้ เพราะถือว่าเราได้ตรวจบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว

นอกจากนี้การเลือกตรวจสอบบ้านด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบบ้านมาร่วมด้วย ก็อาจจะทำให้เรามองข้ามปัญหาบางอย่างที่อาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้เช่นกัน

ที่พักอาศัยเป็นปัจจัย 4 ที่ขาดไม่ได้ เพราะบ้านเป็นที่ที่ทุกคนต้องอยู่อาศัย ซึ่งบ้านเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาสูง การซื้อขายบ้านจึงต้องมีการตรวจบ้านก่อนโอน เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากเข้าอยู่อาศัย

หากท่านสนใจให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบบ้านทำการตรวจบ้านก่อนโอน ท่านสามารถใช้บริการหรือติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบอาคารทุกประเภท ครอบคลุมการตรวจสอบทั้งโครงสร้างอาคาร ระบบวิศวกรรมและระบบความปลอดภัย โดยทีมงานวิศวกรที่มีความรู้และมากประสบการณ์ในการ ตรวจบ้าน ตรวจสอบอาคาร เป็นอย่างดี เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ช่วยให้การตรวจอาคารประสิทธิภาพและแม่นยำเพื่อความมั่นคง ปลอดภัยของอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Website : https://www.nsplusengineering.com
โทร : 086-307-5103, 085-114-3733
Facebook : nsplusengineering
Line : @nsplus
Email : infos.nsplus@gmail.com

Visitors: 241,878