ตรวจโครงสร้างอาคารทุกประเภท ด้วยทีมงานวิศกรมืออาชีพ

ตรวจโครงสร้าง ครอบคลุมทั้งโครงสร้างอาคาร ระบบต่าง ๆ
ภายในอาคารและสภาพแวดล้อมรอบอาคาร

การตรวจโครงสร้าง ตรวจสอบอาคารจะดำเนินการโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี
พร้อมรับประกันผลงาน 5 ปี โดยการตรวจสอบจะครอบคลุมทุกองค์ประกอบของโครงสร้างอาคาร ตั้งแต่ฐานราก เสา
คาน พื้น ผนัง หลังคา
ไปจนถึงระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆที่ได้มาตรฐานและทันสมัย
 

 

  

บริการทั้งหมดจากผู้ตรวจสอบอาคาร เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง


Visitors: 251,351