ซ่อมโครงสร้าง
ซ่อมโครงสร้าง
ซ่อมโครงสร้าง

Structural Repair - ซ่อมโครงสร้าง

ซ่อมโครงสร้าง มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญควบคุม

เราคือผู้ให้บริการซ่อมโครงสร้าง ซ่อมอาคาร งานซ่อมแซม แก้ไขโครงสร้าง อาคารเก่า โครงสร้างเสื่อมสภาพ เหล็กเสริมเป็นสนิม ไม่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกใช้งานได้ หรืออาคารใหม่ที่ชำรุดเสียหาย จากสาเหตุต่างๆ เช่น การใช้งานที่หนักเกินพิกัด ภัยธรรมชาติ การเสื่อมสภาพตามกาลเวลา หรืออุบัติเหตุ บริการซ่อมโครงสร้างมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทของความเสียหายและความต้องการของผู้ใช้บริการ

ซ่อมโครงสร้าง ให้คำปรึกษาฟรี

  

ซ่อมโครงสร้าง ซ่อมอาคาร

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กถึงแม้ว่าจะมีความคงทนแข็งแรง ทนต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการใช้งาน มีโอกาสที่จะเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานได้เช่นเดียวกับวัสดุอื่นๆ ดังนั้นจึงต้องมีการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ใช้งานได้อย่างเต็มสมรรถนะ และเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ก่อนการบำรุงรักษา หรือซ่อมโครงสร้าง ซ่อมอาคาร ควรที่จะทำการตรวจสอบ และประเมินความเสียหายของโครงสร้างให้แน่ชัด จะได้แก้ไขที่ตรงจุดการวิบัติของโครงสร้าง เพื่อประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และเพื่อการซ่อมโครงสร้างให้ได้สมรรถนะการใช้งานของโครงสร้างที่เท่าเดิมก่อนเกิดการวิบัติ หรือเพิ่มสมรรถนะงานใช้งานของโครงสร้างให้ได้ตามกำหนด

การชำรุดสึกหรอหรือการวิบัติของโครงสร้างที่ทำให้ต้องซ่อมโครงสร้าง อาจจะแบ่งตามสาเหตุของการวิบัติได้ 3 กรณี ได้แก่

 1. การวิบัติเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน ตัวอย่างเช่น อาคารเดิมสร้างมาเพื่อเป็นทาวเฮาน์พักอาศัย เมื่อเปิดใช้งานแล้วมีการเปลี่ยนการใช้งานเป็นอาคารพาณิชย์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการใช้งานดังกล่าวเป็นการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกให้กับโครงสร้าง อาจสาเหตุทำให้โครงงานเกิดการชำรุดสึกหรอ หรือวิบัติได้ ดังนั้นการซ่อมโครงสร้าง ซ่อมอาคาร จึงควรเพิ่มกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง หรืออย่างน้อยหลังการซ่อมแซมโครงสร้างต้องมีกำลังรับน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่าโครงสร้างเดิมก่อนการวิบัติ

 2. การวิบัติเนื่องจากเพลิงไหม้ โครงสร้างที่ถูกเพลิงไหม้เวลานาน ๆ มักจะเสียกำลังในการรับน้ำหนักไป ถึงแม้ว่าคอนกรีตจะมีสภาพเป็นฉนวนและทนต่อความร้อนได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อคอนกรีตได้รับความร้อนมาก ๆ อย่างต่อเนื่องก็จะทำให้คอนกรีตไม่เกาะตัวกัน กะเทาะร่อนและแตกออก ทำให้เหล็กเสริมภายในรับความร้อนโดยตรง เมื่อเหล็กเสริมได้รับความร้อนที่สูงถึง 425 องศาเซลเซียส กำลังของเหล็กเสริมจะลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โครงสร้างเกิดการวิบัติ ดังนั้นการซ่อมโครงสร้าง ซ่อมอาคารที่ชำรุดสึกหรอเนื่องจากเพลิงไหม้ให้จึงเป็นการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างให้ใช้งานได้เหมือนเดิม ปลอดภัยต่อการใช้งาน หรือเสริมความแข็งแรงให้มากการเดิมก็ได้

  ภาพอาคารเกิดเพลิงไหม้ จนได้รับความเสียหาย


  ภาพแสดงเนื้อคอนกรีตเป็นสีชมพู เนื่องจากไฟไหม้

 3. เสื่อมสภาพเนื่องจากเกิดสนิมในเหล็กเสริมในส่วนของโครงสร้างสนิม เกิดจากการทำปฏิกิริยากันระหว่าง ออกซิเจนและธาตุเหล็ก เกิดเป็นรอยของการเกิดการผุกร่อน เป็น Corrosion ประเภทหนึ่งซึ่งมักเกิดกับโลหะจำพวกเหล็ก ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่พบเห็นได้ง่ายๆ กับสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบ แต่เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ อาจจะกินเวลายาวนาน เกิดขึ้นเมื่อมีเหล็กสัมผัสกับน้ำและความชื้น โดยจะค่อย ๆ สึกกร่อน กลายเป็นเหล็กออกไซด์ หรือที่เรารู้จักกันว่า สนิมเหล็ก (Fe2O3.H2O )

  สังเกตได้จากสีและลักษณะอื่นๆ ที่แตกต่างจากเหล็ก (Fe) ดังปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดจากการเป็นสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้าง คือ ขนาดหน้าตัดเหล็กเสริมที่แท้จริง บริเวณที่เหล็กเกิดสนิมจะมีขนาดเล็กลงเนื่องจากเหล็กบางส่วนกลายเป็นสารละลาย อิสระ (Fe2+) และอิเลคตรอนเมื่อหน้าตัดของเหล็กน้อยลง จึงทำให้ความสามารถรับแรงได้ลดลง และยังส่งผลให้คอนกรีตเสริมเหล็กเกิดการแตกร้าวตามแนวเหล็กเสริมเนื่องจากการเกิดสนิมจะทำให้เกิดแรงดันต่อคอนกรีตบริเวณรอบๆ เหล็ก เสริมเนื่องจากสนิมเหล็ก จะมีปริมาตรมากกว่าเหล็กเดิม ฉะนั้นย่อมทำให้กำลังรับรงของโครงสร้างลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งFATIGUE STRENGTH และความสามารถในการแอ่นตัวและความยืดหยุ่น (STIFFNESS)ของโครงสร้างก็ลดลงด้วย

    
  ภาพแสดงโครงสร้างเสื่อมสภาพจากเหล็กเสริมที่เป็นสนิม และการแก้ไข

การซ่อมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีเหล็กเสริมเป็นสนิม หรือเสื่อมสภาพ

 สำหรับวิธีการซ่อมแซมแก้ไขในกรณีดังกล่าวสามารถทำได้ดังนี้

 1. ทำการสกัดคอนกรีตบริเวณที่เหล็กเป็นสนิมออกให้หมด กรณีที่เป็นสนิมมาก ควรทำการติดตั้งค้ำยันโครงสร้าง เพื่อถ่ายน้ำหนักโครงสร้างไปยังโครงสร้างส่วนอื่นๆ
 2. ทำการขัดสนิมในเหล็กเสริมออกให้หมด หากเหล็กเสริมมีขนาดหน้าตัดน้อยกว่า 20% จะทำการเสริมเหล็กเข้าไป โดยวิธีการทาบหรือเชื่อม
 3. ทำความสะอาดเหล็กเสริม คอนกรีตให้เรียบร้อย พร้อมทาน้ำยาเคลือบป้องกันสนิม Epoxy Rasin Primer และน้ำยาประสานคอนกรีต
 4. ตรวจสอบความเรียบร้อย และทำการติดตั้งไม้แบบสำหรับการเทคอนกรีต
 5. ผสมน้ำยาประสานคอนกรีตเข้ากับซีเมนต์สำหรับคอนกรีตโครงสร้างผสมด้วยคอนกรีตกำลังสูงที่ไม่หดตัว (Non-Shrink Concrete) หินเกล็ด และน้ำให้เข้ากัน แล้วทำการเทใส่ลงไปในไม้แบบที่จัดเตรียมไว้
 6. รอให้คอนกรีตที่เทแข็งตัว จึงทำการถอดแบบ และแต่งผิวให้เรียบร้อย

ซ่อมโครงสร้าง ให้คำปรึกษาฟรี

  

ขั้นตอนการซ่อมโครงสร้าง - เสา

ขั้นตอนการซ่อมโครงสร้าง - ท้องพื้น

งานซ่อมโครงสร้าง เสาอาคารเรียน 4 ชั้น

งานซ่อมโครงสร้าง อาคารพานิชย์ กาญจนบุรี

งานซ่อมโครงสร้าง โรงเรียนสมุทรสาคร

งานซ่อมโครงสร้าง อาคารโรงงาน บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด สมุทรปราการ

งานซ่อมโครงสร้าง สถานีไฟฟ้าย่อยการไฟฟ้านครหลวง สมุทรปราการ

 งานซ่อมโครงสร้าง ซ่อมอาคารอื่นๆ

 

ขอใบเสนอราคา

Visitors: 255,885